Bản tin ETF

Đấu giá mới nhất

Bản tin ETF
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q1/2024

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 1/2024 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 15/03.

26/02/2024

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục chỉ số VNDiamond, VN30 và VNFIN Lead kỳ Q1/2024
HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 1/2024. Xin lưu ý, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 5/2/2024 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 2/2/2024.

16/01/2024

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục chỉ số VN30 và VNFIN Lead kỳ Q1/2024

Chúng tôi dự báo chỉ số VN30 không có thay đổi về danh mục. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, và KIM VN30 với tổng tài sản ước tính là 8.597 tỷ đồng tại ngày 29/12/2023. 

02/01/2024

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ Q4/2023
FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Lưu ý rằng danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 18/12, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (15/12) tới đây.

11/12/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q4/2023

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 4/2023 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 15/12.

27/11/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục chỉ số VNDiamond, VN30 và VNFIN Lead kỳ Q4/2023

HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 4/2023. Xin lưu ý, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 6/11 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 3/11.

17/10/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục VNDiamond Index kỳ Q4/2023
Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ Q4.2023. Trong đó, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

02/10/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q3/2023
FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Lưu ý rằng danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 18/9, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (15/9) tới đây.

11/09/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q3/2023

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 3/2022 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 15/09, trong khi các chỉ số của MSCI đã hoàn thành cơ cấu vào ngày 31/08. 

24/08/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục HOSE-Index kỳ Q3/2023

HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 3/2023. Xin lưu ý, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 7/8 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 4/8.

18/07/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục HOSE Index kỳ Q3/2023

Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục trong thời gian tới. Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

03/07/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ Q2/2023
FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Lưu ý rằng danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 19/6, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (16/6) tới đây.

14/06/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q2/2023

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 2/2023 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 16/06, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 31/05. 

29/05/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục VNDiamond Index và HOSE-Index kỳ Q2/2023

HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 2/2023. Xin lưu ý, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4/5 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 28/4.

18/04/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục VNDiamond Index kỳ Q2.2023

Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ Q2.2023 với một số mốc thời gian. Trong đó, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục. 

27/03/2023

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI