Bản tin ETF

Đấu giá mới nhất

Bản tin ETF
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục HOSE-Index kỳ Q2/2021

HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số khá sát với dự báo của chúng tôi. Xin lưu ý, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4/5 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 29/4.

20/04/2021

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục HOSE-Index kỳ Q2/2021
Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục trong thời gian tới. 

Trong đó, các chỉ số sẽ thực hiện tái cơ cấu lớn có thể có thay đổi về thành phần bao gồm: VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index. Trong khi đó, bộ chỉ số HOSE-Index bao gồm VN30 và VNFIN Lead sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Giả định các quy tắc chỉ số giữ nguyên, dựa trên số liệu cập nhật ngày 26/3, chúng tôi đưa ra một số dự báo về kỳ tái cơ cấu lần này.

30/03/2021

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI