Bản tin ETF

Đấu giá mới nhất

Bản tin ETF
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục chỉ số VNDiamond, VN30 và VNFIN Lead kỳ Q3/2024
Chỉ số VN30 không có thay đổi về danh mục trong kỳ này. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF với tổng tài sản ước tính là 9,3 nghìn tỷ đồng tại ngày 15/7/2024. 

16/07/2024

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục chỉ số VN30 và VNFIN Lead kỳ Q3/2024
Chúng tôi dự báo chỉ số VN30 không có thay đổi về danh mục. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF với tổng tài sản ước tính là 8,9 nghìn tỷ đồng tại ngày 28/06/2024. 

01/07/2024

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ Q2/2024
FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Lưu ý rằng danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 24/6, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (21/6) tới đây.

17/06/2024

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q2/2024
Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 2/2024 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 21/06.

27/05/2024

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục VNDiamond Index và HOSE Index kỳ Q1/2024
HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 1/2024. Xin lưu ý, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 6/5 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 3/5.

16/04/2024

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục VNDiamond Index kỳ Q1.2024
Riêng đối với quỹ DCVFMVN Diamond ETF, chúng tôi cập nhật lại ước tính giao dịch, cụ thể ước tính quỹ sẽ bán 48,5 triệu cổ phiếu MWG khỏi danh mục, trong khi mua vào khoảng 450.000 cổ phiếu BMP. Ngoài ra, một số cổ phiếu ước tính được quỹ mua vào đáng kể như: VRE (15 triệu cổ phiếu), HDB (13 triệu cổ phiếu) và GMD (9 triệu cổ phiếu).

02/04/2024

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục VNDiamond Index kỳ Q1.2024
Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ Q1.2024. Trong đó, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

12/03/2024

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ Q1/2024
FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Lưu ý rằng danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 18/03, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (15/03) tới đây. 

11/03/2024

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q1/2024

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 1/2024 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 15/03.

26/02/2024

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục chỉ số VNDiamond, VN30 và VNFIN Lead kỳ Q1/2024
HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 1/2024. Xin lưu ý, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 5/2/2024 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 2/2/2024.

16/01/2024

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục chỉ số VN30 và VNFIN Lead kỳ Q1/2024

Chúng tôi dự báo chỉ số VN30 không có thay đổi về danh mục. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, và KIM VN30 với tổng tài sản ước tính là 8.597 tỷ đồng tại ngày 29/12/2023. 

02/01/2024

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ Q4/2023
FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Lưu ý rằng danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 18/12, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (15/12) tới đây.

11/12/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q4/2023

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 4/2023 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 15/12.

27/11/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục chỉ số VNDiamond, VN30 và VNFIN Lead kỳ Q4/2023

HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 4/2023. Xin lưu ý, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 6/11 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 3/11.

17/10/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục VNDiamond Index kỳ Q4/2023
Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ Q4.2023. Trong đó, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

02/10/2023

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI