Bản tin ETF

Đấu giá mới nhất

Bản tin ETF
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục HOSE Index kỳ Q3/2022

Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục trong thời gian tới. Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

01/07/2022

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ Q2/2022

FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Lưu ý rằng danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 22/6, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (17/6) tới đây.

13/06/2022

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q2/2022

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 2/2022 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 17/06, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 31/05.

25/05/2022

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục HOSE-Index kỳ Q2/2022

HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 2/2022. Xin lưu ý, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4/5 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 29/4.

19/04/2022

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục VNDiamond Index kỳ Q2/2022

Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ Q2.2022. Trong đó, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

01/04/2022

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ Q1/2022
FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Lưu ý rằng danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 21/3, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (18/3) tới đây.

14/03/2022

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q1/2022
Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 1/2022 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 18/03, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 28/02.

27/02/2022

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục HOSE-Index kỳ Q1/2022

HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 1/2022. Xin lưu ý, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 7/2 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 28/1.

24/01/2022

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục HOSE Index kỳ Q1/2022

Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

05/01/2022

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ Q4/2021

FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Lưu ý rằng danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 20/12, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (17/12) tới đây.

13/12/2021

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q4/2021

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 4/2021 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 17/12, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 30/11.

22/11/2021

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục HOSE-Index kỳ Q4/2021

HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 4/2021. Xin lưu ý, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 29/10.

19/10/2021

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục VNDiamond Index kỳ Q4.2021
Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ Q4.2021. Đáng chú ý, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện tái cơ cấu lớn trong kỳ này với việc đưa vào áp dụng bộ quy tắc sửa đổi phiên bản 2.0. Các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

24/09/2021

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ Q3/2021
FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Lưu ý rằng danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 17/9, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (14/9) tới đây.

13/09/2021

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q3/2021

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 3/2021 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 17/9, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 31/8.

Lưu ý rằng chỉ số FTSE Vietnam 30 Index (chỉ số cơ sở cho quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF) cũng thực hiện tái cơ cấu danh mục lần đầu tiên kể từ khi thành lập quỹ. Theo quy tắc quản lý, chỉ số được rà soát định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm.

18/08/2021

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI