Bản tin ETF

Đấu giá mới nhất

Bản tin ETF
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ Q3/2021
FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Lưu ý rằng danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 17/9, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (14/9) tới đây.

13/09/2021

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q3/2021

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 3/2021 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 17/9, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 31/8.

Lưu ý rằng chỉ số FTSE Vietnam 30 Index (chỉ số cơ sở cho quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF) cũng thực hiện tái cơ cấu danh mục lần đầu tiên kể từ khi thành lập quỹ. Theo quy tắc quản lý, chỉ số được rà soát định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm.

18/08/2021

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục HOSE-Index kỳ Q3/2021
HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số khá sát với dự báo của chúng tôi. Xin lưu ý, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 2/8 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 30/7.

20/07/2021

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục HOSE Index kỳ Q3/2021

Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

05/07/2021

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục VN30 Index kỳ Q3/2021

Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

22/06/2021

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q2/2021
FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Lưu ý rằng danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 21/6, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (18/6) tới đây.

14/06/2021

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q2/2021

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 2/2021 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 18/6, trong khi các chỉ số của MSCI được điều chỉnh lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 27/5 để hoàn thành trước ngày nghỉ lễ của sàn niêm yết.

Riêng chỉ số FTSE Vietnam 30 Index và quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF chưa thực hiện tái cơ cấu trong kỳ này bởi chỉ số chỉ tái cơ cấu hai lần mỗi năm vào tháng 3 và tháng 9, theo quy tắc xây dựng chỉ số.

20/05/2021

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục HOSE-Index kỳ Q2/2021

HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số khá sát với dự báo của chúng tôi. Xin lưu ý, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4/5 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 29/4.

20/04/2021

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục HOSE-Index kỳ Q2/2021
Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục trong thời gian tới. 

Trong đó, các chỉ số sẽ thực hiện tái cơ cấu lớn có thể có thay đổi về thành phần bao gồm: VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index. Trong khi đó, bộ chỉ số HOSE-Index bao gồm VN30 và VNFIN Lead sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Giả định các quy tắc chỉ số giữ nguyên, dựa trên số liệu cập nhật ngày 26/3, chúng tôi đưa ra một số dự báo về kỳ tái cơ cấu lần này.

30/03/2021

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI