Bản tin ETF

Đấu giá mới nhất

Bản tin ETF
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ Q2/2023
FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Lưu ý rằng danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 19/6, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (16/6) tới đây.

14/06/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q2/2023

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 2/2023 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 16/06, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 31/05. 

29/05/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục VNDiamond Index và HOSE-Index kỳ Q2/2023

HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 2/2023. Xin lưu ý, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4/5 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 28/4.

18/04/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục VNDiamond Index kỳ Q2.2023

Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ Q2.2023 với một số mốc thời gian. Trong đó, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục. 

27/03/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q1/2023

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 1/2023 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 17/3, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 28/2

20/02/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục HOSE-Index kỳ Q1/2023

HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 1/2023. Xin lưu ý, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 6/2 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 3/2.

17/01/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục HOSE Index kỳ Q1/2023
Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục trong thời gian tới. Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

03/01/2023

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ Q4/2022
FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Lưu ý rằng danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 19/12, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (16/12) tới đây

12/12/2022

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q4/2022

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 4/2022 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 16/12, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 30/11.

22/11/2022

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục VNDiamond Index kỳ Q4/2022

Với số liệu chốt ngày 30/9, chúng tôi dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có các thay đổi như sau:

TCM có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn mức giá trị vốn hóa tự do tối thiểu là 2.000 tỷ đồng.

NLG có thể được thêm vào để duy trì tối thiểu 8 cổ phiếu ngoài ngành Ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 15.300 tỷ đồng.

03/10/2022

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ Q3/2022

FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Lưu ý rằng danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 19/9, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (16/9) tới đây.

12/09/2022

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q3/2022

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 3/2022 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 16/09, trong khi các chỉ số của MSCI đã hoàn thành cơ cấu vào ngày 31/08.

05/09/2022

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục HOSE-Index kỳ Q3/2022

HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 3/2022. Xin lưu ý, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 29/7.

19/07/2022

Tải xuống
Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục HOSE Index kỳ Q3/2022

Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục trong thời gian tới. Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

01/07/2022

Tải xuống
Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ Q2/2022

FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Lưu ý rằng danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 22/6, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (17/6) tới đây.

13/06/2022

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI