DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH "GIAO DỊCH NGAY - LỘC VỀ ĐẦY TAY"

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH GIAO DỊCH NGAY – LỘC VỀ ĐẦY TAY STT Tên khách hàng Chi nhánh Tên giải thưởng

Đấu giá mới nhất

Trở về
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH "GIAO DỊCH NGAY - LỘC VỀ ĐẦY TAY"

11/08/2022

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH

GIAO DỊCH NGAY – LỘC VỀ ĐẦY TAY

STT

Tên khách hàng

Chi nhánh

Tên giải thưởng

Giải thưởng

1

Đ.T.K.Dung

Hội sở chính

Giải quay số tháng 01/2022

01 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB

2

T.N.Trung

PGD.Nguyễn Văn Cừ

Giải quay số tháng 02/2022

01 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB

3

N.T.T.Hương

Lê Văn Lương

Giải quay số tháng 03/2022

01 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB

4

N.V.Đời

Nguyễn Công Trứ

Giải quay số tháng 04/2022

01 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB

5
V.X.Tạo
Nguyễn Công Trứ
Giải quay số tháng 05/2022
01 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB
6
N.M.Hợp
PGD Vạn Phúc
Giải quay số tháng 06/2022
01 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB
7 L.Q.An PGD Nguyễn Hữu Cảnh Giải quay số tháng 07/2022 01 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB
8 N.P.Đông Nguyễn Văn Cừ Giải quay số tháng 08/2022 01 điện thoại Iphone 13 Promax 256GB
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI