TẬN DỤNG VỐN VAY - 5 NGÀY MIỄN LÃI

Tên chương trình Lãi suất ưu đãi 5 ngày đầu Từ ngày thứ 6 T5 0%/năm 13.8%/năm   Khách hàng tham gia chương trình sẽ được

Đấu giá mới nhất

Trở về
TẬN DỤNG VỐN VAY - 5 NGÀY MIỄN LÃI

15/11/2021

Tên chương trình

Lãi suất ưu đãi

5 ngày đầu

Từ ngày thứ 6

T5

0%/năm

13.8%/năm

Khách hàng tham gia chương trình sẽ được hưởng:

► Lãi suất 0%/năm trong 5 ngày đầu kể từ ngày Khách hàng mua và phát sinh dư nợ.

► Từ ngày thứ 6 trở đi, khách hàng được áp dụng lãi suất 13.8%/năm.

► Nguồn vốn cho chương trình là 2000 tỷ đồng.

 • ​​​KH tham gia chương trình này sẽ được cài hạn mức dư nợ tối đa là 2 tỷ VND/ tài khoản. Trong trường hợp Khách hàng có nhu cầu tăng dư nợ > 2 tỷ, khách hàng vui lòng tham gia chương trình khác phù hợp với tài khoản của mình.
 • Khách hàng không được rút tiền khi tài khoản còn dư nợ.
 • Thời hạn áp dụng gói vay từ 15/11/2021 đến 30/4/2022 và có thể kết thúc trước hạn nếu dùng hết nguồn vốn 2000 tỷ VND được cấp. Chương trình này sẽ loại trừ các Khách hàng có thỏa thuận riêng về lãi suất vay ký quỹ không theo chương trình chung.
 • Khách hàng tham gia chương trình này không đồng thời áp dụng cho các chương trình lãi suất khác chạy song song tại cùng một thời điểm.
 • Trong trường hợp quý khách muốn kết thúc chương trình trước thời hạn, toàn bộ lãi suất dự thu trong tháng kết thúc sẽ được điều chỉnh về lãi suất theo chính sách lãi suất ban hành tại thời điểm đó.
 • Khách hàng có thể đăng ký tham gia chương trình qua các kênh:
  • Gọi điện thoại lên tổng đài 1900545471
  • Khách hàng đăng ký tại quầy DVKH tại các CN/PGD trên toàn quốc, địa chỉ chi tiết Tại đây
  • Đăng ký qua kênh MG chăm sóc tài khoản (đối với khách hàng sử dụng dịch vụ có MG chăm sóc tài khoản)
  • Nhân viên SSI sẽ tiếp nhận yêu cầu đăng ký của khách hàng và xác nhận kết quả đăng ký qua hệ thống Contact Center hoặc Email
 • Để biết thông tin chi tiết hơn về chương trình, Quý Khách vui lòng liên hệ nhân viên chăm sóc tài khoản hoặc tổng đài 1900545471
Trân trọng,
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI