Thông báo danh sách Người Sở Hữu Trái phiếu trái phiếu DXG.BOND.2019.07

SSI xin thông báo danh sách Người sở hữu Trái phiếu và việc thanh toán tiền lãi cho Người Sở hữu Trái phiếu đợt 1 năm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI