Thông báo điều chỉnh biểu phí cơ sở và phái sinh

Kính gửi Quý nhà đầu tư, Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để cùng chia sẻ khó khăn với

Trở về
Thông báo điều chỉnh biểu phí cơ sở và phái sinh

01/04/2020

Kính gửi Quý nhà đầu tư,

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để cùng chia sẻ khó khăn với các NĐT trong mùa dich, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC điều chỉnh giảm một số loại phí giao dịch, lưu ký trên thị trường Chứng Khoán Cơ Sở ( CKCS) và Chứng Khoán Phái Sinh (CKPS). SSI xin gửi đến NĐT Biểu phí điều chỉnh như sau:

  1. Đối với thị trường chứng khoán cơ sở (CKCS)

STT

Loại Dịch vụ

Mức thu hiện tại

Mức thu từ 23/03/2020 – 31/08/2020

1

Lưu ký chứng khoán

-

- Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm

 0.3 đồng/CP, CCQ, CW/tháng

 0.27 đồng/CP, CCQ, CW/tháng

- Trái phiếu

-   0.2 đồng/trái phiếu/tháng

-   Tối đa: 2.000.000 đồng/tháng/mã trái phiếu.

-   0.18 đồng/trái phiếu/tháng

-   Tối đa: 2.000.000 đồng/tháng/mã trái phiếu.

2

Chuyển khoản chứng khoán

(Khi đóng tài khoản hoặc theo yêu cầu khách hàng)

-   0.5 đồng /CP

-   Tối thiểu: 50,000 đồng/lần

-   Tối đa: 300,000 đồng/lần/mã chứng khoán

-   0.3 đồng /CP

-   Tối thiểu: 50,000 đồng/lần

-   Tối đa: 300,000 đồng/lần/mã chứng khoán

  1. Đối với thị trường chứng khoán phái sinh (CKPS)

STT

Loại Dịch vụ

Mức phí hiện tại

Mức thu từ 19/03/2020 – 31/08/2020

1

Giao dịch HĐTL VN30 trả HNX

3,000 đồng/hợp đồng/giao dịch

2,700 đồng/hợp đồng/giao dịch

2

Giao dịch HĐTL TPCP trả HNX

5,000 đồng/hợp đồng/giao dịch

4,500 đồng/hợp đồng/giao dịch

3

Quản lý vị thế qua đêm trả VSD

3,000 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày

2,550 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày

4

Quản lý tài sản ký quỹ trả VSD

0.003% Giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (Tiền + Giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng

• Tối thiểu: 400,000 đồng/tháng

• Tối đa: 2,000,000 đồng/ tháng

0.0024% Giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (Tiền + Giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng

• Tối thiểu: 320,000 đồng/tháng

• Tối đa: 1,600,000 đồng/ tháng

SSI xin cảm ơn sự ủng hộ của các NĐT trong thời gian vừa qua. Chúc Quý khách luôn mạnh khỏe!.

Trân trọng./.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI