THÔNG BÁO MUA LẠI TRÁI PHIẾU DXG.BOND.2019.07

THÔNG BÁO MUA LẠI TRÁI PHIẾU DXG.BOND.2019.07   Căn cứ Hợp đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Đại Lý Thanh Toán, Đại Lý

Trở về
THÔNG BÁO MUA LẠI TRÁI PHIẾU DXG.BOND.2019.07

01/06/2020

THÔNG BÁO MUA LẠI TRÁI PHIẾU DXG.BOND.2019.07

Căn cứ Hợp đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Đại Lý Thanh Toán, Đại Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu số 1706/2019/ĐLTP/DXG-SSI giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ngày 17/06/2019

Căn cứ Điều khoản và Điều kiện phát hành trái phiếu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đất Xanh phát hành ngày 30/08/2020, mã trái phiếu: DXG.BOND.2019.07 (“Trái Phiếu”), Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại trước hạn 100% giá trị Trái Phiếu đã phát hành sau 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành (“Ngày Mua Lại”), trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu có công văn gửi Tổ Chức Phát Hành trước Ngày Mua Lại tối thiểu chín mươi (90) ngày.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI xin thông báo tới Quý trái chủ về đợt mua lại trước hạn Trái Phiếu DXG.BOND.2019.07, chi tiết như sau:

Tên Trái Phiếu

Trái Phiếu Công ty cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh

Ngày phát hành Trái Phiếu

30/08/2019

Ngày mua lại và thực hiện chuyển nhượng

31/08/2020

Ngày thanh toán mua lại

31/08/2020

Ngày cuối cùng tiếp nhận Giấy đề nghị mua lại Trái Phiếu Công ty cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh trước hạn của Trái chủ

Trước 16h00 ngày 02/06/2020

Ngày Chốt Danh Sách thực hiện Quyền Mua Lại

24/08/2020

Các trái chủ có nhu cầu vui lòng đến Phòng Dịch vụ Khách hàng tại các chi nhánh/PGD của SSI trước 16h00 ngày 02/06/2020 để làm thủ tục đăng ký bán lại Trái phiếu cho Tổ chức Phát hành.

-        Các giấy tờ cần mang theo:

  • Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu
  • Bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu

Trân trọng thông báo./.

                                      Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

 Tài liệu

Thông báo mua lại Trái phiếu DXG.BOND.2019.07                                                                                                              

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI