Thông báo ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu trái phiếu CIIH2122001

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu số 41/2021/DVCK-SSIHO được lập và ký ngày 21/05/2021 giữa Công ty

Đấu giá mới nhất

Trở về
Thông báo ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu trái phiếu CIIH2122001

04/05/2022

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu số 41/2021/DVCK-SSIHO được lập và ký ngày 21/05/2021 giữa Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ("Tổ chức phát hành") và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("SSI").
SSI trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu do Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh phát hành ngày 24/05/2021, mã trái phiếu CIIH2122001 theo thông tin sau:
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI