Thông báo ngày chốt danh sách thanh toán lãi đợt 1 Trái phiếu CTCP Dược phẩm Pharmacity (Mã TP: PHARMACITY.BOND.2019.02)

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THANH TOÁN LÃI ĐỢT 1 TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY (MÃ TRÁI PHIẾU: PHARMACITY.BOND.2019.02)

Trở về
Thông báo ngày chốt danh sách thanh toán lãi đợt 1 Trái phiếu CTCP Dược phẩm Pharmacity (Mã TP: PHARMACITY.BOND.2019.02)

04/05/2020

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THANH TOÁN LÃI ĐỢT 1 TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY (MÃ TRÁI PHIẾU: PHARMACITY.BOND.2019.02)

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Dược Phẩm Pharmacity cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI – Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Thanh Toán và Chuyển Nhượng Trái Phiếu xin thông báo như sau:

 1. Thông tin Trái phiếu:
  • Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Dược Phẩm Pharmacity
  • Mã Trái phiếu: PHARMACITY.BOND.2019.02
  • Kỳ hạn Trái phiếu: 2 năm
  • Mệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 đồng/Trái Phiếu
  • Ngày phát hành: 18/11/2019
  • Ngày đáo hạn: 18/11/2021
  • Lãi suất: cố định, 13%/năm
 2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán lãi:
  • Ngày chốt danh sách: 07/05/2020
  • Ngày thanh toán lãi: 18/05/2020

Trân trọng thông báo.

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI