THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THANH TOÁN LÃI ĐỢT 2 TRÁI PHIẾU CTCP ĐIỆN GIA LAI (MÃ TRÁI PHIẾU: GECBOND062019)

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THANH TOÁN LÃI ĐỢT 2 TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI (MÃ TRÁI PHIẾU: GECBOND062019) Để

Đấu giá mới nhất

Trở về
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THANH TOÁN LÃI ĐỢT 2 TRÁI PHIẾU CTCP ĐIỆN GIA LAI (MÃ TRÁI PHIẾU: GECBOND062019)

01/06/2020

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THANH TOÁN LÃI ĐỢT 2 TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI (MÃ TRÁI PHIẾU: GECBOND062019)

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Điện Gia Lai cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI – Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Thanh Toán và Chuyển Nhượng Trái Phiếu xin thông báo như sau:

 1. Thông tin Trái phiếu:
  • Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
  • Mã Trái phiếu: GECBOND062019
  • Kỳ hạn Trái phiếu: 2 năm
  • Mệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 đồng/Trái Phiếu
  • Ngày phát hành: 14/06/2019
  • Ngày đáo hạn: 14/06/2021
 2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán lãi:
  • Ngày chốt danh sách: 05/06/2020
  • Ngày thanh toán lãi: 16/06/2020

Trân trọng thông báo.

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI