THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH TRẢ LÃI ĐỢT 7_TRÁI PHIẾU SGNP.BOND.2020.01

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Sài Gòn Nam Phú cho Người sở hữu Trái phiếu,

Đấu giá mới nhất

Trở về
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH TRẢ LÃI ĐỢT 7_TRÁI PHIẾU SGNP.BOND.2020.01

10/05/2022

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Sài Gòn Nam Phú cho Người sở hữu Trái phiếu, Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI – Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Chuyển Nhượng Trái Phiếu xin thông báo như sau:

 1. Thông tin Trái phiếu:
  • Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Sài Gòn Nam Phú
  • Mã Trái phiếu: SGNP.BOND.2020.01
  • Kỳ hạn Trái phiếu: 4 năm
  • Mệnh giá Trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu
  • Ngày phát hành: 31/08/2020
  • Ngày đáo hạn: 03/09/2024
 2. Ngày chốt danh sách Người sở hữu Trái Phiếu và Ngày Thanh toán lãi:
  • Ngày chốt danh sách: 20/05/2022
  • Ngày thanh toán lãi: 31/05/2022

Trân trọng thông báo.

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI