Thông báo tạm ứng cổ tức của Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền - Đợt 1 năm 2022

THÔNG BÁO V/v Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2022   Căn cứ Nghị quyết số 009/CTy - HĐQT ngày 10/04/2022 của Hội đồng quản

Đấu giá mới nhất

Trở về
Thông báo tạm ứng cổ tức của Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền - Đợt 1 năm 2022

16/05/2022

THÔNG BÁO
V/v Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2022
Căn cứ Nghị quyết số 009/CTy - HĐQT ngày 10/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền;
Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền trân trọng thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 (6 tháng đầu năm) 2022 như sau:
1. Danh sách cổ đông chốt ngày: ngày 16 tháng 05 năm 2022.
2.Ngày trả cổ tức:
a. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022: 7%/mệnh giá bằng tiền mặt.
b. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 25/05/2022.
c. Địa điểm chi trả cổ tức: Cổ đông nhận của tức tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI - CHI NHÁNH NGUYỄN CÔNG TRỨ
Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà TNPM, 180-192 Nguyễn Công Trứ,
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: 028.38218567 (ext: 4403) Gặp chị Ngọc Tuyền - Bộ phận dịch vụ khách hàng.
      Trân trọng
Nơi nhận:                                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- SSI                                                                                                              CHỦ TỊCH
- Website Công ty
- Lưu HS - HC
                                                                                            NGUYỄN SĨ VĂN
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI