Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền

THÔNG BÁO V/v Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2020   Căn cứ Nghị quyết số 006/CTy – HĐQT ngày 22.04.2020 của Hội đồng quản

Trở về
Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền

18/05/2020

THÔNG BÁO

V/v Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2020

Căn cứ Nghị quyết số 006/CTy – HĐQT ngày 22.04.2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền;

Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền trân trọng thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 (6 tháng đầu năm) 2020 như sau:

  1. Danh sách cổ đông chốt ngày: 16 giờ 00 ngày 15 tháng 05 năm 2020.
  2. Ngày trả cổ tức:
  • Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020: 7%/mệnh giá bằng tiền mặt.
  • Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 28.05.2020.
  • Địa điểm chi trả cổ tức: Cổ đông nhận cổ tức tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI - CHI NHÁNH NGUYỄN CÔNG TRỨ

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ,

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: 028.38218567 (ext: 118) Gặp chị Ngọc Tuyền – Bộ phận dịch vụ khách hàng.

Trân trọng.

Nơi nhận:                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  • SSI                                                                          CHỦ TỊCH
  • Website Công ty.                                                                   
  • Lưu HS – HC             

NGUYỄN SĨ VĂN

Tài liệu đính kèm: 

Thông báo chi trả cố tức đợt 1 2020 của CTCP Địa ốc Thảo Điền

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI