Thông báo thủ tục mua lại trước hạn trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2020   Số: 285 /2020/CV-SSIHN V/v: Thông báo thủ tục mua lại trước hạn       

Đấu giá mới nhất

Trở về
Thông báo thủ tục mua lại trước hạn trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

23/06/2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2020

Số: 285 /2020/CV-SSIHN

V/v: Thông báo thủ tục mua lại trước hạn
       trái phiếu DXG.BOND.2019.06

Kính gửi: Người Sở Hữu Trái Phiếu Công ty cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký Lưu ký, Đại lý Thanh Toán, Đại Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu Công ty cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh số 1706/2019/ĐLTP/DXG-SSI ngày 17/06/2019 giữa Công ty cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh (“DXG”) và Công ty cổ phần chứng khoán SSI – Chi Nhánh Hà Nội(“SSI”).

Căn cứ theo Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ ngày 17/06/2019.

Căn cứ theo quyết định số 96/2020/QĐ-DXG/TC ngày 16/04/2020 của Công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh về việc thay đổi mệnh giá trái phiếu DXG.BOND.2019.06 và thông qua việc mua lại tước hạn trái phiếu DXG.BOND.2019.06 đã phát hành ngày 03/07/2019.

Căn cứ theo bản công bố thông tin số 118/CV-DXG/TC ngày 17/04/2020 của Công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh về việc thay đổi mệnh giá trái phiếu và phương án cụ thể mua lại trái phiếu trước hạn.

SSI xin thông báo đến Người Sở Hữu Trái Phiếu phương án cụ thể mua lại trước hạn trái phiếu DXG.BOND.2019.06 như sau:

  1. Phương án mua lại trái phiếu DXG.BOND.2019.06 phát hành ngày 03/07/2019:
  • Giá trị phát hành: 74.000.000.000đ (Bằng chữ: Bảy mươi tư tỷ đồng)
  • Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000đ/trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng/trái phiếu)
  • Ngày phát hành: 03/07/2019
  • Khối lượng trái phiếu mua lại: 222 trái phiếu
  • Giá trị trái phiếu mua lại: 22.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ hai trăm triệu đồng)
  • Ngày thực hiện mua lại: 03/07/2020.
  1. Thủ tục đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu DXG.BOND.2019.06:

SSI sẽ thực hiện thủ tục cập nhật Sổ Đăng Ký, thu hồi và hủy Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu tương ứng với số lượng Trái Phiếu đã mua lại vào Ngày hoàn tất thanh toán tiền mua lại Trái Phiếu, và cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu tương ứng với số lượng Trái Phiếu còn lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu sau khi mua lại.

Đề nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu liên hệ với các Chi nhánh/PGD của SSI để nộp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho SSI trong thời gian từ ngày 26/06/2020 đến trước 17h00 ngày 30/06/2020 để SSI hoàn thiện các thủ tục.

Để biết thêm thông tin, kính mời liên hệ:

BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG – CTCP Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Điện thoại: 024.39366321 - máy lẻ 8101. Hoặc các chi nhánh/PGD của SSI trên toàn quốc.

Trân trọng thông báo!                           

Công ty cổ phần chứng khoán SSI – CN Hà Nội

Tài liệu đính kèm

Thủ tục mua lại trước hạn

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI