THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA TRÁI CHỦ HÀ QUANG ANH (001_01/TASCH2123001)

- Căn cứ theo phụ lục hợp đồng số 11/2021/SSI-HN/NHĐT/PL02 về Dịch vụ đại lý lưu ký và quản lý chuyển nhượng Trái

Đấu giá mới nhất

Trở về
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA TRÁI CHỦ HÀ QUANG ANH (001_01/TASCH2123001)

13/09/2022

- Căn cứ theo phụ lục hợp đồng số 11/2021/SSI-HN/NHĐT/PL02 về Dịch vụ đại lý lưu ký và quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco đính kèm Hợp đồng dịch vụ phát hành trái phiếu số 11/2021/SSI-HN/NHĐT được lập và ký ngày 13/05/2021 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco và Công ty cổ phần chứng khoán SSI – Chi Nhánh Hà Nội(“SSI”) và theo Quy trình phối hợp quản lý trái phiếu giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco và SSI;

Ngày 12/09/2022 , Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) có nhận được Giấy Đề nghị cấp lại/cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Người sở hữu trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tasec. Nội dung cụ thể như sau:

  • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu: Hà Quang Anh
  • Mã giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu: 001_01/TASCH2123001
  • Số CCCD: 001088005561  do: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Cấp ngày: 20/04/2015
  • Địa chỉ đăng ký/Địa chỉ thường trú: P220-ĐN6-CT5-ĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Số lượng sở hữu (tính đến ngày báo mất): 90 trái phiếu
  • Tổng giá trị theo mệnh giá: 9.000.000.000 VND ( Chín tỷ đồng)
  • Lý do cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu: Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco phát hành ngày 17/05/2021 bị thất lạc

Thông báo này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 12/09/2022, hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại thì Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI sẽ tiến hành cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu cho Người sở hữu trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Dịch vụ Khách hàng - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Imperial Suites – Số 71 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 3 7714999, ext. 1500 hoặc (+84) 387126523

Trân trọng thông báo.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI