Thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu của trái chủ hà quang anh

Căn cứ theo phụ lục hợp đồng số 02/TNPCH2223001/2021/SSI-HN/NHĐT về Dịch vụ đại lý lưu ký và quản lý chuyển nhượng

Đấu giá mới nhất

Trở về
Thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu của trái chủ hà quang anh

19/09/2022

Căn cứ theo phụ lục hợp đồng số 02/TNPCH2223001/2021/SSI-HN/NHĐT về Dịch vụ đại lý lưu ký và quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu Công ty cổ phần Năng lượng TNPOWER đính kèm Hợp đồng dịch vụ phát hành trái phiếu số TNPCH2223001/2021/SSI-HN/NHĐT được lập và ký ngày 01/12/2021 giữa Công ty cổ phần Năng lượng TNPOWER  và Công ty cổ phần chứng khoán SSI – Chi Nhánh Hà Nội(“SSI”) và theo Quy trình phối hợp quản lý trái phiếu giữa Công ty cổ phần Năng lượng TNPOWER và SSI;

Ngày 19/09/2022 , Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) có nhận được Giấy Đề nghị cấp lại/cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Người sở hữu trái phiếu Công ty cổ phần Năng lượng TNPOWER. Nội dung cụ thể như sau:

  • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu: Hà Quang Anh
  • Mã giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu: 0005_01_TNPCH2223001 và  0005_02_TNPCH2223001
  • Số CCCD: 001088005561  do: Cục CS QLHC VTTXH  Cấp ngày: 07/05/2022
  • Địa chỉ đăng ký/Địa chỉ thường trú: P220-ĐN6-CT5-ĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Số lượng sở hữu (tính đến ngày báo mất): 104 trái phiếu
  • Tổng giá trị theo mệnh giá: 10.400.000.000 VND ( Mười tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn)
  • Lý do cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu: Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu được Công ty cổ phần Năng lượng TNPOWER phát hành ngày 27/01/2022 đã bị mất do thất lạc

Thông báo này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 19/09/2022, hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại thì Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI sẽ tiến hành cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu cho Người sở hữu trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Dịch vụ Khách hàng - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Imperial Suites – Số 71 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 3 7714999, ext. 1500 hoặc (+84) 387126523

Trân trọng thông báo.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI