Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN NĂM 2019

Theo thống kê, tính tới hết ngày 13/02/2020, đã có tổng cộng 962 doanh nghiệp công bố Báo cáo Tài chính Quý 4/2019 (chiếm ~95% vốn hóa trên 3 sàn).

Tổng lợi nhuận sau thuế 2019 các doanh nghiệp công bố đạt khoảng 303.066 nghìn tỷ đồng, tăng 12.6% so với cùng kỳ. Riêng quý 4/2019, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 86,23 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Các ngành có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ là: Viễn thông (560,7% YoY), Bất động sản (30,8% YoY), Ngân hàng (29,9% YoY), Ô tô và phụ tùng (31% YoY). Ngược lại các nhóm ngành ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận âm như Truyền thông (-77,2% YoY), Hóa chất (-37,8% YoY), Tài nguyên cơ bản (-26,9%),...

03/03/2020

Tải xuống
EARNING HIGHLIGHTS - Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019

Theo thống kê, tính tới hết ngày 09/08/2019, đã có tổng cộng 968 doanh nghiệp công bố Báo cáo Tài chính Quý 2/2019 (chiếm ~95%% vốn hóa trên 3 sàn).

Tổng lợi nhuận sau thuế 6T/2019 các doanh nghiệp công bố đạt khoảng 142.721 nghìn tỷ đồng tăng 5,31% so với cùng kỳ. Các ngành có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ là: Bất động sản (37,8%), Viễn thông (579,3%), Bán lẻ (30%), Ngân hàng (18,2%). Ngược lại các nhóm ngành ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận âm như Tài nguyên cơ bản (-33% yoy), ngành dầu khí (-31% yoy), Dịch vụ tài chính (-34% yoy), Hóa chất (-47% yoy).

13/08/2019

Tải xuống
EARNING HIGHLIGHT - Báo cáo Kết quả kinh doanh quý I/2019

Theo thống kê, tính tới hết ngày 20/05/2019, đã có tổng cộng 1002 doanh nghiệp công bố Báo cáo Tài chính Quý 1/2019 (chiếm 99% vốn hóa trên 3 sàn).

Tổng lợi nhuận ròng cả trong quý 1/2019 các doanh nghiệp công bố đạt khoảng 66.418 nghìn tỷ đồng tăng nhẹ 1,96% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân dẫn đến mức tăng trưởng sụt giảm so với cùng kỳ các năm trước do sự sụt giảm lợi nhuận mạnh đặc biệt ở các nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn như ngân hàng, bất động sản, thực phẩm và đồ uống.

21/05/2019

Tải xuống
Earning Preview Q1.2019

Trong số 22 công ty thuộc danh sách SSI Coverage, 14 công ty được kỳ vọng có LN tăng trưởng tích cực và 8 công ty có LN giảm trong Q1/2019.

  • Các công ty được kỳ vọng có LN tăng trưởng tích cực bao gồm: ACB, DGW, FPT, IMP, MWG, PNJ, PVD, PVS, STK, TPB, VCB, VEA, VIB và VTP.
  • Các công dự kiến có LN tăng trưởng âm: BSR, GAS, HPG, LPB, MSN, PHR, VPB và VSC.

04/04/2019

Tải xuống
EARNING HIGHLIGHT - Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018

Theo thống kê, tính tới hết ngày 25/02/2019, đã có tổng cộng 1005 doanh nghiệp công bố Báo cáo Tài chính Quý 4/2018 (chiếm 98% vốn hóa trên 3 sàn).

Tổng lợi nhuận ròng cả năm 2018 các doanh nghiệp công bố đạt khoảng 276,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 18,9% so với năm 2017. Tuy nhiên nếu loại trừ lợi nhuận đột biến của VHM (tăng gần 13.000 tỷ đồng lợi nhuận) thì con số này chỉ tăng trưởng 13,3%.

Ngành BĐS, Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Hàng & Dịch vụ công nghiệp, Điện, nước & xăng dầu khí đốt là những ngành có tỷ trọng lớn trong tổng lợi nhuận và đạt tăng trưởng cao trong năm 2018 so với cùng kỳ 2017.

27/02/2019

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI