Báo cáo kết quả kinh doanh

Đấu giá mới nhất

Báo cáo kết quả kinh doanh
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN NĂM 2019

Theo thống kê, tính tới hết ngày 13/02/2020, đã có tổng cộng 962 doanh nghiệp công bố Báo cáo Tài chính Quý 4/2019 (chiếm ~95% vốn hóa trên 3 sàn).

Tổng lợi nhuận sau thuế 2019 các doanh nghiệp công bố đạt khoảng 303.066 nghìn tỷ đồng, tăng 12.6% so với cùng kỳ. Riêng quý 4/2019, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 86,23 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Các ngành có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ là: Viễn thông (560,7% YoY), Bất động sản (30,8% YoY), Ngân hàng (29,9% YoY), Ô tô và phụ tùng (31% YoY). Ngược lại các nhóm ngành ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận âm như Truyền thông (-77,2% YoY), Hóa chất (-37,8% YoY), Tài nguyên cơ bản (-26,9%),...

03/03/2020

Tải xuống
EARNING HIGHLIGHTS - Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019

Theo thống kê, tính tới hết ngày 09/08/2019, đã có tổng cộng 968 doanh nghiệp công bố Báo cáo Tài chính Quý 2/2019 (chiếm ~95%% vốn hóa trên 3 sàn).

Tổng lợi nhuận sau thuế 6T/2019 các doanh nghiệp công bố đạt khoảng 142.721 nghìn tỷ đồng tăng 5,31% so với cùng kỳ. Các ngành có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ là: Bất động sản (37,8%), Viễn thông (579,3%), Bán lẻ (30%), Ngân hàng (18,2%). Ngược lại các nhóm ngành ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận âm như Tài nguyên cơ bản (-33% yoy), ngành dầu khí (-31% yoy), Dịch vụ tài chính (-34% yoy), Hóa chất (-47% yoy).

13/08/2019

Tải xuống
EARNING HIGHLIGHT - Báo cáo Kết quả kinh doanh quý I/2019

Theo thống kê, tính tới hết ngày 20/05/2019, đã có tổng cộng 1002 doanh nghiệp công bố Báo cáo Tài chính Quý 1/2019 (chiếm 99% vốn hóa trên 3 sàn).

Tổng lợi nhuận ròng cả trong quý 1/2019 các doanh nghiệp công bố đạt khoảng 66.418 nghìn tỷ đồng tăng nhẹ 1,96% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân dẫn đến mức tăng trưởng sụt giảm so với cùng kỳ các năm trước do sự sụt giảm lợi nhuận mạnh đặc biệt ở các nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn như ngân hàng, bất động sản, thực phẩm và đồ uống.

21/05/2019

Tải xuống
Earning Preview Q1.2019

Trong số 22 công ty thuộc danh sách SSI Coverage, 14 công ty được kỳ vọng có LN tăng trưởng tích cực và 8 công ty có LN giảm trong Q1/2019.

  • Các công ty được kỳ vọng có LN tăng trưởng tích cực bao gồm: ACB, DGW, FPT, IMP, MWG, PNJ, PVD, PVS, STK, TPB, VCB, VEA, VIB và VTP.
  • Các công dự kiến có LN tăng trưởng âm: BSR, GAS, HPG, LPB, MSN, PHR, VPB và VSC.

04/04/2019

Tải xuống
EARNING HIGHLIGHT - Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018

Theo thống kê, tính tới hết ngày 25/02/2019, đã có tổng cộng 1005 doanh nghiệp công bố Báo cáo Tài chính Quý 4/2018 (chiếm 98% vốn hóa trên 3 sàn).

Tổng lợi nhuận ròng cả năm 2018 các doanh nghiệp công bố đạt khoảng 276,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 18,9% so với năm 2017. Tuy nhiên nếu loại trừ lợi nhuận đột biến của VHM (tăng gần 13.000 tỷ đồng lợi nhuận) thì con số này chỉ tăng trưởng 13,3%.

Ngành BĐS, Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Hàng & Dịch vụ công nghiệp, Điện, nước & xăng dầu khí đốt là những ngành có tỷ trọng lớn trong tổng lợi nhuận và đạt tăng trưởng cao trong năm 2018 so với cùng kỳ 2017.

27/02/2019

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI