Công Bố Thông Tin

Công Bố Thông Tin
Công bố Báo cáo Tài chính Riêng quý 1 2013

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn kính gửi quý cơ quan Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2013Toàn văn Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2013 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn được đăng tải tại website www.ssi.com.vn mục Quan hệ nhà đầu tư\Thông tin tài chính.Trân trọng.

18/04/2013

Xem thêm
Công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức họp ĐHĐCĐ 2013

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau: -Thời gian: 13:30 ngày thứ Năm 25/4/2013 -Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam -Tài liệu họp: được đăng tải tại website SSI http:\\www.ssi.com.vn tại bản tin: "Thông báo họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013" Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung công bố. Trân trọng.

09/04/2013

Xem thêm
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) kính mời Quý Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Thông tin về ĐH2013 như sau:

02/04/2013

Xem thêm
SSI công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 03/2012/NQ-HĐQT

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2012/NQ-HĐQT ngày 08/10/2012 đính kèm.

11/12/2012

Xem thêm
SSI: V/v điều chỉnh mức khấu trừ thuế TNCN

Căn cứ Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/8/2011 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân quy định giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân

11/12/2012

Xem thêm
Hội thảo “Chiến lược đầu tư chứng khoán và Phương án bảo toàn vốn”

Chiều10/8,hộithảo“Chiếnlượcđầutưchứngkhoánvà Phươngánbảotoànvốn”doSSItổchứcđãdiễnratại Trungtâmhộinghịquốctế,HàNội.Hộithảođãthuhút được sự quan tâm của hơn 400 khách mời và đông đảo cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình

11/12/2012

Xem thêm
Triển khai giải pháp Microsoft, SSI hoàn thiện công tác quản lý và gia tăng hiệu quả vận hành doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) có 383 nhân viên (tính đến 31/8/2012) tại 8 chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc. Những khó khăn của thị trường năm 2011, 2012 đã đặc biệt đặt ra thách thức lớn cho hệ thống công nghệ thông tin nói chung và SSI nói riêng. Hệ thống đòi hỏi phải làm việc hiệu quả hơn, thông tin phải được chia sẻ xuyên suốt và đồng nhất hơn: hệ thống phải được vận hành liên tục, an toàn và hiệu quả, quản lý rủi ro và tuân thủ tốt nhất có thể, đồng thời hệ thống phải có tính mở để tiếp tục phát triển đưa những sản phẩm và dịch vụ mới đến nội tại doanh nghiệp cũng như khách hàng, trong khi nguồn lực cũng như đầu tư bị giới hạn.

03/09/2012

Xem thêm
SSI công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn kính gửi quý cơ quan Báo cáo tài chínhhợp nhấtbán niên đã soát xét đính kèm

31/08/2012

Xem thêm
Báo cáo tài chính riêng bán niên đã soát xét

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn kính gửi quý cơ quan Báo cáo tài chính riêng bán niên đã soát xét đính kèm

29/08/2012

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI