Công Bố Thông Tin

Công Bố Thông Tin
Công bố báo cáo thường niên năm 2013

Công bố Báo cáo thường niên năm 2013

30/06/2014

Xem thêm
Báo cáo về sở hữu cổ đông lớn

Công bố Báo cáo Sở hữu Cổ đông Lớn

30/06/2014

Xem thêm
Báo cáo về sở hữu cổ đông lớn

Công bố Báo cáo Sở hữu Cổ đông Lớn

30/06/2014

Xem thêm
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của NSC

Công bố Báo cáo Sở hữu Cổ đông Lớn

30/06/2014

Xem thêm
Giới thiệu sản phẩm VIP Margin của SSI

VIP.MARGIN mang lại cho quý khách hàng là cổđông lớn của doanh nghiệpcó nhu cầu huy động vốn phục vụ cho việc mua cổ phiếu của chính doanh nghiệpđó những lợi ích nổi trội như lãi suất ưu đãi, cạnh tranh; kỳ hạn tối ưu.

30/06/2014

Xem thêm
Báo cáo tài chính riêng bán niên 2013 đã soát xét

CTCP Chứng Khoán Sài Gòn xin trân trọng gửi tới Quý khách hàngBáo cáo tài chính riêng bán niên 2013 đã soát xét.

30/06/2014

Xem thêm
Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2013 đã soát xét

CTCP Chứng Khoán Sài Gòn xin trân trọng gửi tới Quý khách hàngBáo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2013 đã soát xét.

30/06/2014

Xem thêm
Công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý II 2013

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn kính gửi quý cơ quan Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2013Toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2013 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn được đăng tải tại website www.ssi.com.vn mục Quan hệ nhà đầu tư\Thông tin tài chính.Trân trọng.

30/06/2014

Xem thêm
Công bố thông tin và giải trình BCTC giữa niên độ đã được soát xét 2013

Nội dung thông tin công bố:Báo cáo tài chính hợp nhất hợp nhất giữa niên độ 2013 đã được soát xét.

30/06/2014

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI