Công Bố Thông Tin

Công Bố Thông Tin
Thông báo nghỉ giao dịch từ 2/9 đến 3/9 năm 2010 nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) xin trân trọng thông báo đến Quý khách lịch NGHỈgiao dịch ngày Thứ năm 02/09/2010 và Thứ sáu 03/09/2010 nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Mọi giao dịch sẽ trở lại bình thường vào Thứhai ngày 06/09/2010.

30/08/2010

Xem thêm
Giới thiệu NĐ 85-2010 Xử phạt vi phạm hành chính trong chứng khoán

Ngày 02/8/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 85/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK), thay thế Nghị định số 36/2007/NĐ-CP. Nghị định số 85/2010/NĐ-CP gồm 5 chương, 54 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2010.

02/08/2010

Xem thêm
SSI đã soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010

Danh sách báo cáo tài chính6 thángđầu năm2010 đã soát xét củaCông ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

30/07/2010

Xem thêm
SSI báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010

Danh sách báo cáo tài chính6 thángđầu năm2010 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

20/07/2010

Xem thêm
CBTT về việc thay đổi giá thực hiện và tỷ lệ của Chứng quyền

CBTT về việc thay đổi giá thực hiện và tỷ lệ của Chứng quyền

16/07/1923

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI