Báo cáo vĩ mô

Đấu giá mới nhất

Báo cáo vĩ mô
THÂM HỤT NGÂN SÁCH

Thâm hụt ngân sách 6 tháng là 78.8 nghìn tỷ, bằng 4.7% GDP, thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội cho phép là 5.3% và cũng thấp hơn cả chỉ tiêu cũ (của 2013) là 4.8%. Nếu chỉ nhìn vào con số này thì có thể thấy tình hình thu chi ngân sách nhà nước đã cải thiện đáng kể, tuy nhiên nếu đi sâu vào phân tích cơ cấu thu chi thì sẽ thấy bức tranh không tích cực như bề ngoài.

15/08/2014

Tải xuống
Sự kiện biển Đông và những ảnh hưởng
Trong các lĩnh vực kinh tế chịu tác động từ sự kiện Biển Đông, chúng tôi thấy nổi lên rõ nhất là Du Lịch. Lĩnh vực thương mại và FDI mặc dù cũng bị ảnh hưởng nhưng mức độ ảnh hưởng là không lớn.
Tăng trưởng GDP trong nửa đầu năm cao hơn so với cùng kỳ nhưng vẫn ở mức thấp. Bên cạnh các tín hiệu tích cực và tỏ ra “miễn nhiễm” với sự kiện Biển Đông như chỉ số sản xuất công nghiệp, PMI, chúng tôi vẫn lo ngại về các rủi ro thường trực là sức cầu yếu, sức khỏe của khối tư nhân, tăng trưởng tín dụng và giá cả đầu vào liên tục tăng.
Ngoài việc thị trường ngoại hối có chút xáo trộn và tiếp theo đó là tỷ giá được điều chỉnh 1%, thị trường tiền tệ nói chung rất ổn định. Thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào nhờ các biện pháp chống đô la hóa phát huy tác dụng và đầu ra tín dụng chậm. Lãi suất đã giảm khá nhiều so với đầu năm.
Mặc dù sự kiện Biển Đông chưa có ảnh hưởng nào đáng kể đến đà hồi phục của nền kinh tế vốn đang khá chậm, độ trễ từ sự kiện Biển Đông vẫn là ẩn số trong nửa cuối 2014 và các năm tiếp theo.

15/07/2014

Tải xuống
TRIỂN VỌNG KINH TẾ NĂM 2014: Tăng chi tiêu cho hạ tầng

Trong năm 2014, Chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược hai mục tiêu: hỗ trợ tăng trưởng đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô (tăng trưởng GDP ở mức 5,8%, CPI khoảng 7%, tiền Đồng giảm giá tối đa 2%, bội chi ngân sách 5,3% GDP, tăng trưởng tín dụng 12-14%, duy trì ổn định lãi suất huy động và giảm lãi suất cho vay cho các lĩnh vực ưu tiên).

Ngành công nghiệp và các ngành liên quan đến cơ sở hạ tầng là những ngành được chúng tôi quan tâm trong năm nay:Với những dự án cơ sở hạ tầng lớn đã được lên kế hoạch, chúng tôi lạc quan về Ngành công nghiệp và các ngành liên quan đến cơ sở hạ tầng như xây dựng, vật liệu xây dựng, khu công nghiệp và cảng.

18/02/2014

Tải xuống
Báo cáo Xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu 13/12/2013

TTCK Việt nam không chỉ phải thận trọng với việc ETF cơ cấu lại danh mục mà còn phải chờ đợi thông tin từ cuộc họp của FED.

17/12/2013

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (21/12/2012)

PE thị trường:Ngày 21/12, PE 2012 của 57 công ty là 9,82x. Nếu không tính MSN và BVH, PE 2012 khoảng 8,77x.PE 2013 hiện ở mức 8,84x. Nếu không tính MSN và BVH, PE 2013 khoảng 7,89x.

Khuyến nghị:Chúng tôi khuyến nghị MUA 09 cổ phiếu trong thời hạn 1 năm, bao gồm MBB, HSG, HVG, LSS, DHG, IMP, TDH, FPT VSH. Cập nhật khuyến nghị BÁN có 15 cổ phiếu.

26/12/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (23/11/2012)

Ngày 23/11, VN Index đóng cửa ở mức 381,7 điểm, giảm so với mức 391.7 ngày 26/10. PE 2012 của 62 công ty là 9,24x, giảm so với mức 9,46x vào ngày 26/10. Nếu không tính MSN và BVH, PE 2012 khoảng 8,48x.PE 2013 hiện ở mức 8,29x. Nếu không tính MSN và BVH, PE 2013 khoảng 7,61x.

28/11/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (31/08/2012)

PE 2012 của 67 công ty đã giảm từ mức 8.71x (24/08/2012) xuống 8.59x (31/08/2012). Vn-Index đã giảm từ 399,72 điểm vào ngày 24/08/2012 xuống 396,02 điểm vào ngày 31/08/2012. Chúng tôi khuyến nghị MUA 47 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 8 cổ phiếu.

03/09/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (24/08/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 67 công ty đã giảm từ mức 9.24x (17/08/2012) xuống 8.71x (24/08/2012). Vn-Index đã giảm từ 433,45 điểm vào ngày 17/08/2012 xuống 399,72 điểm vào ngày 24/08/2012.

Chúng tôi khuyến nghị MUA43 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng, vàkhuyến nghị BÁN có6 cổ phiếu

27/08/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (17/08/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 67 công ty đã tăng từ mức 9.02x (10/08/2012) lên 9.24x (17/08/2012). Vn-Index đã tăng từ 425,56 điểm vào ngày 10/08/2012 lên 433,45 điểm vào ngày 17/08/2012.

Chúng tôi khuyến nghị MUA 26 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng, vàkhuyến nghị BÁN có 10 cổ phiếu.

20/08/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (10/08/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 67 công ty đã tăng từ mức 8.88x (03/08/2012) lên 9.02x (10/08/2012). Vn-Index đã tăng từ 418,61 điểm vào ngày 03/08/2012 lên 425,56 điểm vào ngày 10/08/2012.

Chúng tôi khuyến nghị MUA 29 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 9 cổ phiếu.

13/08/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (03/08/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 65 công ty đã tăng từ mức 8.83x (27/07/2012) lên 8.88x (03/08/2012). Vn-Index đã tăng từ 413,16 điểm vào ngày 27/07/2012 lên 418,61 điểm vào ngày 03/08/2012.

Chúng tôi khuyến nghị MUA 32 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 8 cổ phiếu.

06/08/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (27/07/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 64 công ty đã giảm từ mức 9.07x (20/07/2012) xuống 8.82x (27/07/2012). Vn-Index đã giảm từ 424,47 điểm vào ngày 20/07/2012 xuống 413,16 điểm vào ngày 27/07/2012.

Chúng tôi khuyến nghị MUA 31 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 9 cổ phiếu.

30/07/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (20/07/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 65 công ty đã tăng từ mức 8.92x (13/07/2012) lên 9.07x (20 July 2012). Vn-Index đã tăng từ 416,98 điểm vào ngày 13/07/2012 lên 424,47 điểm vào ngày 20/07/2012. Nếu không tính MSN, BVH và VNM, PE 2012 khoảng 8,17x.

Tuần này, chúng tôi khuyến nghị MUA 29 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và bán khuyến nghịBÁN có 12 cổ phiếu.

23/07/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (13/07/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 65 công ty đã giảm từ mức 8.89x (06/07/2012) xuống 8.92x (13/07/2012). Vn-Index đã tăng từ 415,44 điểm vào ngày 06/07/2012 lên 416,98 điểm vào ngày 13/07/2012. Nếu không tính MSN, BVH và VNM, PE 2012 khoảng 8,03x. Tuần này chúng tôi khuyến nghị MUA 31 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 8 cổ phiếu.

17/07/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (06/07/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 65 công ty đã giảm từ mức 9.22x (29/06/2012) xuống 8.89x (06/07/2012). Vn-Index đã giảm từ 422,37 điểm vào ngày 29/06/2012 xuống 415,44 điểm vào ngày 06/07/2012. Nếu không tính MSN, BVH và VNM, PE 2012 khoảng 7,99x.

Tuần này chúng tôi khuyến nghị MUA 31 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 9 cổ phiếu.

09/07/2012

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI