Báo cáo vĩ mô

Đấu giá mới nhất

Báo cáo vĩ mô
Báo cáo Xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu 13/12/2013

TTCK Việt nam không chỉ phải thận trọng với việc ETF cơ cấu lại danh mục mà còn phải chờ đợi thông tin từ cuộc họp của FED.

17/12/2013

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (21/12/2012)

PE thị trường:Ngày 21/12, PE 2012 của 57 công ty là 9,82x. Nếu không tính MSN và BVH, PE 2012 khoảng 8,77x.PE 2013 hiện ở mức 8,84x. Nếu không tính MSN và BVH, PE 2013 khoảng 7,89x.

Khuyến nghị:Chúng tôi khuyến nghị MUA 09 cổ phiếu trong thời hạn 1 năm, bao gồm MBB, HSG, HVG, LSS, DHG, IMP, TDH, FPT VSH. Cập nhật khuyến nghị BÁN có 15 cổ phiếu.

26/12/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (23/11/2012)

Ngày 23/11, VN Index đóng cửa ở mức 381,7 điểm, giảm so với mức 391.7 ngày 26/10. PE 2012 của 62 công ty là 9,24x, giảm so với mức 9,46x vào ngày 26/10. Nếu không tính MSN và BVH, PE 2012 khoảng 8,48x.PE 2013 hiện ở mức 8,29x. Nếu không tính MSN và BVH, PE 2013 khoảng 7,61x.

28/11/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (31/08/2012)

PE 2012 của 67 công ty đã giảm từ mức 8.71x (24/08/2012) xuống 8.59x (31/08/2012). Vn-Index đã giảm từ 399,72 điểm vào ngày 24/08/2012 xuống 396,02 điểm vào ngày 31/08/2012. Chúng tôi khuyến nghị MUA 47 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 8 cổ phiếu.

03/09/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (24/08/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 67 công ty đã giảm từ mức 9.24x (17/08/2012) xuống 8.71x (24/08/2012). Vn-Index đã giảm từ 433,45 điểm vào ngày 17/08/2012 xuống 399,72 điểm vào ngày 24/08/2012.

Chúng tôi khuyến nghị MUA43 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng, vàkhuyến nghị BÁN có6 cổ phiếu

27/08/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (17/08/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 67 công ty đã tăng từ mức 9.02x (10/08/2012) lên 9.24x (17/08/2012). Vn-Index đã tăng từ 425,56 điểm vào ngày 10/08/2012 lên 433,45 điểm vào ngày 17/08/2012.

Chúng tôi khuyến nghị MUA 26 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng, vàkhuyến nghị BÁN có 10 cổ phiếu.

20/08/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (10/08/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 67 công ty đã tăng từ mức 8.88x (03/08/2012) lên 9.02x (10/08/2012). Vn-Index đã tăng từ 418,61 điểm vào ngày 03/08/2012 lên 425,56 điểm vào ngày 10/08/2012.

Chúng tôi khuyến nghị MUA 29 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 9 cổ phiếu.

13/08/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (03/08/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 65 công ty đã tăng từ mức 8.83x (27/07/2012) lên 8.88x (03/08/2012). Vn-Index đã tăng từ 413,16 điểm vào ngày 27/07/2012 lên 418,61 điểm vào ngày 03/08/2012.

Chúng tôi khuyến nghị MUA 32 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 8 cổ phiếu.

06/08/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (27/07/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 64 công ty đã giảm từ mức 9.07x (20/07/2012) xuống 8.82x (27/07/2012). Vn-Index đã giảm từ 424,47 điểm vào ngày 20/07/2012 xuống 413,16 điểm vào ngày 27/07/2012.

Chúng tôi khuyến nghị MUA 31 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 9 cổ phiếu.

30/07/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (20/07/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 65 công ty đã tăng từ mức 8.92x (13/07/2012) lên 9.07x (20 July 2012). Vn-Index đã tăng từ 416,98 điểm vào ngày 13/07/2012 lên 424,47 điểm vào ngày 20/07/2012. Nếu không tính MSN, BVH và VNM, PE 2012 khoảng 8,17x.

Tuần này, chúng tôi khuyến nghị MUA 29 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và bán khuyến nghịBÁN có 12 cổ phiếu.

23/07/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (13/07/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 65 công ty đã giảm từ mức 8.89x (06/07/2012) xuống 8.92x (13/07/2012). Vn-Index đã tăng từ 415,44 điểm vào ngày 06/07/2012 lên 416,98 điểm vào ngày 13/07/2012. Nếu không tính MSN, BVH và VNM, PE 2012 khoảng 8,03x. Tuần này chúng tôi khuyến nghị MUA 31 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 8 cổ phiếu.

17/07/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (06/07/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 65 công ty đã giảm từ mức 9.22x (29/06/2012) xuống 8.89x (06/07/2012). Vn-Index đã giảm từ 422,37 điểm vào ngày 29/06/2012 xuống 415,44 điểm vào ngày 06/07/2012. Nếu không tính MSN, BVH và VNM, PE 2012 khoảng 7,99x.

Tuần này chúng tôi khuyến nghị MUA 31 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 9 cổ phiếu.

09/07/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (29/06/2012)

Chúng tôi nhận thấy PE 2012 của 64 công ty đã tăng từ mức 9.03x (22/06/2012) lên 9.22x (29/06/2012). Vn-Index đã giảm từ 427,17 điểm vào ngày 22/06/2012 xuống 422,37 điểm vào ngày 29/06/2012. Nếu không tính MSN, BVH và VNM, PE 2012 khoảng 8,35x.

Tuần này chúng tôi khuyến nghị MUA 27 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 11 cổ phiếu.

02/07/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (22/06/2012)

Từ tuần này, chúng tôi cung cấp thêm ước tính năm 2013 cho 63 công ty trong danh mục. Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi ước tính tăng trưởng doanh thu bình quân năm 2013 là 15,9% và tăng trưởng lợi nhuận ròng bình quân là 15,3%. Theo đó, PE năm 2013 là 7,83x, thấp hơn 9,03x của năm 2012. Nếu không tính MSN, BVH và VNM, PE 2013 là 6,99x, chúng tôi cho rằng đây là mức khá hấp dẫn.

25/06/2012

Tải xuống
Tổng hợp số liệu tài chính cơ bản và khuyến nghị đầu tư (15/06/2012)

PE 2012 của 62 công ty đã tăng từ mức 9.04x (08/06/2012) lên 9.05x (15/06/2012). Vn-Index đã tăng từ 432,9 điểm vào ngày 08/06/2012 lên 433,09 điểm vào ngày 15/06/2012. Nếu không tính MSN, BVH và VNM, PE 2012 khoảng 7,95x.

Tuần này, chúng tôi khuyến nghị MUA 26 cổ phiếu trong triển vọng 6 tháng và khuyến nghị BÁN có 23 cổ phiếu.

18/06/2012

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI