CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý 4.2018

Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý 4.2018

Trở về
CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý 4.2018

18/01/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Số: 70/2019/CV-SSIHO
V/v công bố BCTC riêng Quý IV năm 2018
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ    
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM
 

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Công ty:                                                     CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SSI
Mã chứng khoán:                                       SSI
Địa chỉ trụ sở chính:                                   72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:                                                  028-38242897
Fax:                                                             028-38242997
Người thực hiện công bố thông tin:            Nguyễn Hồng Nam
Địa chỉ:                                                        72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại (cơ quan):                                  028-38242897
Fax:                                                             028-38242997
Loại thông tin công bố:                               24 giờ    72 giờ     bất thường    theo yêu cầu    (X) định kỳ

Nội dung thông tin công bố:  Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2018 (vui lòng tải báo cáo tại đây)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2019 tại đường dẫn http://www.ssi.com.vn   

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Nguyễn Hồng Nam
 
 
 
 
 
Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần chứng khoán SSI