CBTT về việc thành lập Phòng Giao dịch Lê Lợi

CBTT về việc thành lập Phòng Giao dịch Lê Lợi 

Trở về
CBTT về việc thành lập Phòng Giao dịch Lê Lợi

07/06/2019

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2019

Số: 536/2019/CV-SSIHO

V/v: SSI thành lập Phòng Giao dịch Lê Lợi

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-UBCK ngày 06/06/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố về việc thành lập Phòng Giao dịch Lê Lợi với thông tin chi tiết như sau:

Tên Phòng Giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Phòng Giao dịch Lê Lợi

Địa chỉ: Phòng số 03, Tầng 18, Tòa nhà Saigon Centre, 67 Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phạm vi hoạt động: Tư vấn đầu tư chứng khoán

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/6/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI