Công bố giấy phép thay đổi địa điểm Chi nhánh Vũng Tàu

Công bố giấy phép thay đổi địa điểm Chi nhánh Vũng Tàu

Trở về
Công bố giấy phép thay đổi địa điểm Chi nhánh Vũng Tàu

05/07/2019

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2019

Số: 670/2019/CV-SSIHO

V/v: Công bố giấy phép thay đổi địa điểm Chi nhánh Vũng Tàu

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/07/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Quyết định số 510/QĐ-UBCK sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh số 326/QĐ-UBCK ngày 08/05/2008 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Vũng Tàu về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Vũng Tàu như sau:

Địa điểm chi nhánh: Phòng số 116, Tầng trệt, PetroVietnam Towers, số 8 Đường Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/07/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI