Lịch Sự kiện

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Để xem lại toàn bộ Video chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 SSI, quý Cổ đông và Khách hàng theo dõi Tại đây.
1. Thời gian: 13:30, Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 6 năm 2020
2. Hình thức họp: trực tuyến và tại địa điểm họp: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội, số 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;
3. Nội dung họp:
 • Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 • Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2019;
 • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 • Quyết định phân phối lợi nhuận năm 2019;
 • Quyết định thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020;
 • Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
 • Thông qua thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty;
 • Thông qua việc thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
 • Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020;
 • Bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị.

27/06/2020
https://agm.ssi.com.vn

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Thời gian: 13:30, Thứ Năm - Ngày 25 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Thống Nhất - 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Nội dung họp:

 • Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 • Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2018;
 • Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 • Quyết đinh phân phối lợi nhuận năm 2018;
 • Quyết đinh thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
 • Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
 • Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2019;
 • Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019;
 • Bầu bổ sung hai (2) thành viên HĐQT

25/04/2019
135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 3.65 MB

Thời gian: 13:30, Thứ Sáu - Ngày 20 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

20/04/2018
135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Gateway to Vietnam 2017 5.76 MB

“Gateway to Vietnam” là hội nghị Quốc tế do SSI tổ chức được giới thiệu lần đầu tiên năm 2009, đã trở thành một cầu nối tin cậy giữa các nhà đầu tư tài chính trong và ngoài nước với những doanh nghiệp trong nước, là diễn đàn xúc tiến đầu tư hiệu quả của thị trường tài chính. 

Với chủ trương của Chính phủ thay vì huy động và phân bổ nguồn lực, Chính phủ tập trung định hướngnguồn lực qua chính sáchđể các thành phần kinh tếchủ động huy động nguồn lực, nền Kinh tế Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực mang tính bền vững. SSI hân hạnh tổ chức Hội nghị “Gateway to Vietnam 2017” với chủ đề “Thị trường Vốn– Động lực tăng trưởng mới của nền Kinh tế”. Chúng tôi nhìn nhận thị trường vốn sẽ là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng nhất của nền kinh tế. Với sự tham gia của nhiều diễn giả từ các Tổ chức uy tín như Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), McKinsey & Company, MSCI, Ernst & Young…; gần 200 đại diện các Quỹ đầu tư trong nước và quốc tế, cùng hơn 20 Công ty tiềm năng hàng đầu, sự kiện sẽ mang tới những tham luận chuyên sâu, có giá trị về tình hình kinh tếViệt Nam song song với việc tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa nhóm nhà đầu tư với đại diện doanh nghiệp tại Việt Nam.

Thời gian: ngày 25, 26, 27 tháng 10, năm 2017

Địa điểm: GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

25/10/2017
Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 4.64 MB

Thời gian: 13:30, Thứ Sáu - Ngày 21 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

21/04/2017
135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Thời gian: 13:30, Thứ Hai - Ngày 25 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

25/04/2016
135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Thời gian: 13:30, Thứ Hai - Ngày 23 tháng 4 năm 2015

Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

23/04/2015
135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Đối thoại với Nhà đầu tư

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và hoạt động của Thị trường Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM tổ chức chuỗi chương trình “Đối thoại gặp mặt nhà Đầu tư” trong khoảng thời gian tháng 6,7,8/2015. Thông qua buổi đối thoại này, các SSI có cơ hội trao đổi thông tin về tình hình hoạt động, cũng như các định hướng của mình đến đông đảo nhà đầu tư và công chúng trên thị trường: 

Thời gian: 13:00 – 15:00 ngày 10/07/2015 

Địa điểm: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

10/07/2015
16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Thời gian: 13:30, Thứ Sáu, Ngày 25 tháng 4 năm 2014

Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

25/04/2014
135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần chứng khoán SSI