Bản tin thị trường

Đấu giá mới nhất

Bản tin thị trường
Bản tin Daily HighLights 25.06.12

Lãi suất: Lãi suất thị trường 1 cuối tuần trước phổ biến nằm trong khoảng 9.5-10%, mức lãi suất tốt nhất được chào khoảng 11%. Sang ngày hôm nay, mức lãi suất có nhích lên, phổ biến trong khoảng 10-10,2% nhưng không còn có những khoản chào cao lên đến 11%. Các NHTMNN đã nhích lãi suất huy động lên để cạnh tranh với khối NHTMCP nhưng không còn những NHTMCP kém thanh khoản phải huy động với lãi suất cao đột biến.

25/06/2012

Bản tin Daily HighLights 22.06.12

Tái cấu trúc DNNN: Tính đến cuối năm 2011, tổng tài sản của các DNNN vào khoảng 1.760 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận 117 nghìn tỷ đồng, đóng góp khoảng 34% GDP của cả nước, trong đó tập trung chủ yếu ở 96 tập đoàn kinh tế, tổng công ty và một số doanh nghiệp độc lập. Mặc dù nhận được khá nhiều ưu đãi về nguồn lực nhưng hiệu quả và sức cạnh tranh của DNNN lại không tương xứng, hệ số hiệu quả sử dụng vốn (ICOR) thấp nhất trong các khối DN. Nợ phải trả của DNNN ngày tăng, hiện nay khoảng 1.044 nghìn tỷ đồng, bình quân bằng 1,65 lần vốn chủ sở hữu.

22/06/2012

Bản tin Daily HighLights 21.06.12

Giá xăng: Theo Bộ Tài chính và Công Thương, chính sách điều hành giá bán lẻ là: Toàn bộ phần chênh lệch giữa giá cơ sở thấp hơn giá bán hiện hành được sử dụng để vừa điều chỉnh giảm giá bán xăng dầu trong nước kết hợp với khôi phục thuế suất thuế nhập khẩu. Vì vậy hôm nay BTC-BCT nâng thuế nhập khẩu của xăng thêm 3%; các loại dầu thêm 2% và toàn bộ phần chênh lệch còn lại sau khi khôi phục thuế suất thuế nhập khẩu để giảm giá bán lẻ mặt hàng xăng, dầu. Thông tin này được đưa cùng thông báo giảm giá xăng của Bộ tài chính. Điều này giúp xoa dịu dư luận về việc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lãi lớn khi giá xăng thế giới giảm nhanh.

21/06/2012

Bản tin Daily HighLights 20.06.12

Lần đầu tiên trong lịch sử, NHNN công bố công khai một cách có hệ thống các thông tin về hoạt động tín dụng tiền tệ hàng tháng theo Thông tư 35/2011. Số liệu mới công bố là số liệu tính đến 30/4/2012.

Theo đó, tổng tín dụng tính đến 30/4/2012 là 2.617 nghìn tỷ, giảm -0,59% so với cuối năm 2011. Điểm đáng chú ý, là tín dụng cho Kinh doanh bất động sản vẫn tăng +4,83% lên 151 nghìn tỷ trong bối cảnh tín dụng "phi sản xuất" không được khuyến khích. Ngành được Chính phủ ưu tiên là Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản lại có tăng trưởng âm -0,54% xuống còn 231 nghìn tỷ. Điểm sáng là tín dụng cho Công nghiệp chế biến, chế tạo có tăng trưởng +5,19% lên 607 nghìn tỷ, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ toàn hệ thống.

20/06/2012

Bản tin Daily HighLights 15.06.12

GDP: Quốc hội hôm nay xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 6% trong năm 2012 thay vì mục tiêu hồi đầu năm là 6-6,5%. Báo cáo của Bộ KHĐT cho thấy mục tiêu 6-6,5% là rất khó đạt được và dự báo cả năm có thể đạt 5,5 - 6%. Việc duy trì mức độ tăng trưởng ~6% là nhằm tạo ra ổn định trong kinh tế, xã hội, tránh những hậu quả xấu do tăng trưởng thấp. Cùng với mục tiêu GDP này, QH đặt lạm phát năm 2012 là 7-8%.

15/06/2012

Bản tin Daily HighLights 14.06.12

CPI: theo dự báo của NDHMoney, CPI tháng 6 chỉ tăng ~2,3% YTD (tháng 5 là 2,8%) và 6,7% YoY (tháng 5 là 8,34%). Nguyên nhân CPI giảm là do giá lương thực, thực phẩm vẫn duy trì xu hướng giảm ổn định, trong khi, giá xăng dầu, gas giảm mạnh và liên tiếp trong thời gian gần đây. Theo chúng tôi, CPI giảm không thực sự là một tín hiệu tích cực.

14/06/2012

Bản tin Daily HighLights 13.06.12

Giá xăng Mogas 92 tại Singapore duy trì ở mức thấp như hôm qua ~102USD/thùng, điều này giúp giá TB10, 30 ngày tiếp tục xu hướng giảm. Giá TB 10 ngày còn 106,4USD/thùng, có nghĩa giá cơ sở tại Việt nam đang chênh với giá bán lẻ ~1.100đ/lít. Ngày mai hội nghị OPEC sẽ họp nhưng hiện các nước thành viên OPEC chưa đạt được tiếng nói chung về tăng hay giảm sản lượng. Kết quả của phiên họp này sẽ có tác động đến giá dầu thế giới. Ở hướng tích cưc, nếu OPEC quyết định tăng sản lượng thì Việt nam có thể giảm giá xăng ngay vào tuần sau.

13/06/2012

Bản tin Daily HighLights 11.06.12

Lãi suất: ngày đầu tiên trần lãi suất mới có hiệu lực, các NH chào phổ biến ở mức 9%, ít có hiện tượng chào vượt trần. Theo NHNN, các mức lãi suất sẽ được duy trì tương đối ổn định trên cơ sở nhận định lạm phát năm 2012 khoảng 7-8%; nếu phải điều chỉnh để phù hợp với điều kiện cụ thể, thì mức điều chỉnh sẽ nhỏ và tổng mức điều chỉnh không lớn.

Diễn biến đáng chú ý là lãi suất LNH tăng mạnh, lãi suất LNH kỳ hạn qua đêm tăng từ 1,5% cuối tuần trƣớc lên 3%, kỳ hạn 1 tuần tăng từ 1,8% lên 3,5%. NHTM đang tích cực đẩy tín dụng nên nguồn tiền dƣ thừa giảm dần dẫn đến lãi suất LNH tăng. Xu hƣớng này có thể còn tiếp diễn trong những ngày tới. Đây là 1 tín hiệu “tích cực” ở khía cạnh tín dụng bắt đầu ra để hỗ trợ kinh tế nhiều hơn.

11/06/2012

Bản tin Daily HighLights 08.06.12

Theo những thông tin chúng tôi có đƣợc, các NHTM đang rục rịch kế hoạch tín dụng cho thời gian tới khi lãi suất giảm mạnh. Chỉ tiêu tín dụng "dƣơng" trong tháng 6 đã đƣợc chỉ đạo trong hệ thống NH. Theo NHNN, tín dụng đã đạt trạng thái cân bằng trong tháng 5 và sang tháng 6 sẽ có mức tăng trƣởng dƣơng so với đầu năm. Tuy nhiên theo dự báo, tín dụng sớm nhất cũng phải vào đầu quý 3 mới có điều kiện mở rộng sau khi việc xử lý các ngân hàng yếu kém có kết quả và các chính sách kích cầu của Chính phủ và các địa phƣơng phát huy tác dụng.

08/06/2012

Bản tin Daily HighLights 07.06.12

Từ đầu năm NHNN đã mua vào 9 tỷ USD, cung ứng ra thị trường là 180.000 tỷ đồng. Ngoài ra, trong tháng 2/2012, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra 60.000 tỷ đồng để phục vụ các chương trình nông nghiệp và nông thôn. Trước đó, cuối năm 2011 đưa ra 30.000 tỷ đồng để cứu trợ các ngân hàng mất khả năng thanh khoản. Chính vì vậy mà thanh khoản của hệ thống ngân hàng được cải thiện rất đáng kể từ chỗ có nguy cơ đổ vỡ hàng loạt vào cuối quý 4/2011.

07/06/2012

Bản tin Daily HighLights 06.06.12

Hiện chỉ số CDS, thước đo độ ngại rủi ro của giới đầu tư quốc tế với Việt nam chưa có nhiều biến động. CDS của Việt nam giảm mạnh từ mức đỉnh vào quý 3 2011, thời điểm bất ổn vĩ mô trong nước và khủng hoảng Châu Âu gia tăng. Tuy nhiên sau khi khủng hoảng Châu Âu hạ nhiệt, CDS Việt nam giảm dần và cùng với những những cải thiện vĩ mô trong nước CDS giảm sâu cho đến tháng 3. Từ tháng 4, CDS tăng trở lại, chủ yếu là do tình hình Châu Âu xấu đi.

06/06/2012

Bản tin Daily HighLights 05.06.12

Cập nhật tỷ giá: Tỷ giá tiếp tục tăng trong ngày hôm nay. Tỷ giá tự do và tại các ngân hàng đã có chỗ tăng trên 21.000đ/USD. Mức chênh giữa tỷ giá tự do với tỷ giá tham chiếu đã tăng lên 0,6%, mức cao nhất trong vòng nhiều tháng.

05/06/2012

Bản tin Daily HighLights 04.06.12

Chính sách NHNN: Theo kế hoạch, 17 Thông tư và các văn bản khác sẽ được NHNN ban hành trong tháng 6/2012 trong đó có Thông tư về tổ chức lại tổ chức tín dụng. Theo Dự thảo Thông tư về tổ chức lại tổ chức tín dụng, có 5 hình thức Sáp Nhập: (i) ngân hàng, công ty tài chính sáp nhập vào một ngân hàng; (ii) công ty tài chính sáp nhập vào một công ty tài chính; (iii) công ty cho thuê tài chính sáp nhập vào một công ty cho thuê tài chính; (iv) quỹ tín dụng nhân dân sáp nhập vào một quỹ tín dụng nhân dân; (v) tổ chức tài chính vi mô sáp nhập vào một tổ chức tài chính vi mô.

04/06/2012

Bản tin Daily HighLights 01.06.12

Phiên giao dịch hôm nay, 1-6-2012, VN-Index đóng cửa giảm 0,4% xuống mức 428,8 điểm. Giá trị giao dịch đạt hơn 1.328 tỷ đồng tương đương với gần 72,2 triệu cổ phiếu, trong đó: giá trị giao dịch thỏa thuận là gần 771 tỷ đồng tương ứng với hơn 31,7 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. So với phiên hôm qua, giá trị giao dịch phiên ngày hôm nay tăng mạnh hơn 81%, trong đó có: 101 mã tăng, 130 mã giảm, và 66 mã đứng giá.

01/06/2012

Bản tin Daily HighLights 31.05.12

Hôm nay là một phiên giao dịch không mấy thành công của HOSE với việc VN-Index đóng cửa giảm 1.41% xuống mức 429.2 điểm. Giá trị giao dịch đạt hơn 732.03 tỷ đồng tương đương với hơn 48 triệu cổ phiếu, trong đó: giá trị giao dịch thỏa thuận là hơn 90 tỷ đồng tương ứng với hơn 2,7 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. So với phiên hôm qua, giá trị giao dịch giảm nhẹ, trong đó có: 49 mã tăng, 218 mã giảm, và 30 mã đứng giá.

31/05/2012

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI