Báo cáo công ty

Đấu giá mới nhất

Báo cáo công ty
VCB (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 104.000 Đồng/cp): Tín dụng tăng trưởng chậm
Chúng tôi hạ giá mục tiêu 1 năm xuống mức 104.000 đồng/cổ phiếu (từ 105.900 đồng/cổ phiếu theo báo cáo trước đó) đối với cổ phiếu VCB, do chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2023 và 2024 lần lượt là -8% và -5% xuống 40,7 nghìn tỷ đồng (tăng 9% svck) và 46,5 nghìn tỷ đồng (tăng 14% svck). Chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận do tình hình cầu tín dụng yếu trong 9 tháng đầu năm (tăng trưởng tín dung của VCB chỉ đạt 3,8% so với đầu năm). Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm lạc quan về dài hạn và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu VCB.

23/11/2023

Tải xuống
STB (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 34.000 Đồng/cp): Câu chuyện được cải biên: Tăng trưởng lợi nhuận vẫn khả quan
Việc STB có dự định trở thành cổ đông của Bamboo Airways (OTC: BAV), hãng hàng không đang trong quá trình tái cơ cấu, làm dấy lên một số lo ngại về mặt quản trị doanh nghiệp khi mà ngân hàng vẫn chưa hoàn thành xong đề án cơ cấu của mình. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin rằng STB hoàn toàn có thể kết thúc đề án tái cơ cấu trước thời hạn đề ra, cụ thể là trước năm 2025. Điều này sẽ giúp ngân hàng giải quyết được 590 triệu cổ phiếu đang bị phong tỏa tại VAMC. Mặc dù chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu STB, nhưng chúng tôi hạ giá mục tiêu 1 năm xuống còn 34.000 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 16%). Việc giảm 9,3% giá mục tiêu so với báo cáo trước đó của chúng tôi nhằm phản ánh rủi ro quản trị doanh nghiệp cũng như điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận năm 2024.

22/11/2023

Tải xuống
PLX (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 40.800 Đồng/cp): Tăng trưởng lợi nhuận cao trong Q3/2023 nhờ thu nhập bất thường từ thoái PGB mặc dù dự phòng hàng tồn kho khá đáng kể
Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu PLX nhưng hạ giá mục tiêu 1 năm xuống 40.800 đồng/cp (từ 45.000 đồng/cổ phiếu) dựa trên P/E mục tiêu là 16x (từ 18x theo trước đó) do định giá thị trường thấp hơn. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chậm lại trong quý 4 và năm 2024 so với mức cơ bản cao được thiết lập trong Q4/2022 và năm 2023 có thể gây áp lực lên giá cổ phiếu. Tuy nhiên, mức định giá hấp dẫn hơn, sản lượng tiêu thụ xăng dầu ổn định và khả năng hoàn nhập chi phí dự phòng hàng tồn kho sẽ là các yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu trong thời gian tới.

21/11/2023

Tải xuống
MWG (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 45.700 Đồng/cp): Cập nhật cuộc họp với CVPT: Chuỗi bách hóa sẽ là động lực tăng trưởng chính trong dài hạn
Chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu 12 tháng mới dựa trên pp SOTP cho MWG là 45.700 đồng/cổ phiếu (từ 42.400 đồng) và nâng khuyến nghị lên KHẢ QUAN (từ TRUNG LẬP) đối với cổ phiếu MWG.

20/11/2023

Tải xuống
SAB (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 76.000 Đồng/cp): Lợi nhuận Q3 không như kỳ vọng, dự đoán phục hồi vào nửa cuối 2024
Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 1 năm xuống 76.000 đồng/cổ phiếu (từ 92.500 đồng/cp), dựa trên sự kết hợp phương pháp DCF và hệ số P/E là 23x (từ mức 24x ở báo cáo trước). Với tiềm năng tăng trưởng là 19,3% so với giá hiện tại, chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu xuống TRUNG LẬP (từ KHẢ QUAN).
Quan điểm ngắn hạn: Trong Q4/2023, chúng tôi kỳ vọng SAB sẽ ghi nhận doanh thu -15% svck, nhưng lợi nhuận ròng sẽ tăng 2% svck, nhờ mức nền lợi nhuận thấp trong Q4/2022 (do ảnh hưởng của giá nguyên liệu đầu vào và chi phí QCKM cao).
Rủi ro: Chi phí nguyên vật liệu thấp hơn dự kiến sẽ là cơ hội; trong khi sản lượng tiêu thụ thấp hơn dự kiến do cạnh tranh gay gắt sẽ là rủi ro.

18/11/2023

Tải xuống
QNS (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 53.500 Đồng/cp): Giá đường duy trì quanh mức đỉnh
Luận điểm đầu tư: Chúng tôi hạ khuyến nghị xuống TRUNG LẬP (từ KHẢ QUAN) đối với cổ phiếu QNS, với giá mục tiêu là 53.500 đồng/cổ phiếu (từ 65.000 đồng/cổ phiếu), do chúng tôi điều chỉnh giảm 5% ước tính lợi nhuận năm 2024 và giảm P/E mục tiêu cho mảng đường. Chúng tôi cân nhắc đến việc giá đường có thể đang tiến gần đến đỉnh của chu kỳ và khó có thể duy trì trong niên vụ 2024/2025. Tiềm năng tăng giá theo giá mục tiêu mới là 14% (tổng mức sinh lời là 22%). Chúng tôi vẫn duy trì ước tính tăng trưởng kinh doanh tích cực, nhờ giá đường trong nước tăng cao và sản lượng đường RS tăng trưởng ổn định. Công ty cũng duy trì chi trả cổ tức bằng tiền mặt ổn định với tỷ suất cổ tức năm 2024 là 7,5%.

18/11/2023

Tải xuống
NT2 (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 27.620 Đồng/cp): Lợi nhuận dự kiến phục hồi trong năm 2024

Luận điểm đầu tư: Việc không có khoản nợ nước ngoài có thể giúp NT2 tránh được tác động rủi ro tỷ giá. Tuy nhiên, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang gặp khó khăn về tài chính nên vòng quay chuyển đổi tiền mặt của NT2 đã vượt quá 100 ngày trong năm 2023 do EVN trì hoãn thanh toán tiền bán điện. Để đảm bảo đủ vốn lưu động cho hoạt động, NT2 đã tăng nợ ngắn hạn lên 926 tỷ đồng (tại thời điểm cuối tháng 9/2023 so với 630 tỷ đồng tại thời điểm cuối Q3/2022). Do đó, NT2 khó có thể chi trả mức cổ tức hấp dẫn cho năm 2023 và 2024 như năm 2022 (2.500 đồng/cổ phiếu hay tỷ suất cổ tức là 8,7%). Chúng tôi cũng dự báo LNST năm 2023 sẽ giảm 52% svck. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo lợi nhuận sẽ phục hồi trong năm 2024 (tăng 37% svck theo ước tính của chúng tôi) vì công suất hoạt động của NT2 sẽ cải thiện do không tiến hành bảo dưỡng lớn và tình trạng thiếu khí ít trầm trọng hơn như năm 2023. Kết quả kinh doanh Q4/2023 của NT2 có thể là yếu tố hỗ trợ ngắn hạn đối với giá cổ phiếu NT2 vì NT2 đã hoàn tất bảo dưỡng vào cuối tháng 10, cho thấy lợi nhuận sẽ tăng trưởng so với quý trước. Chúng tôi ước tính LNST Q4/2023 sẽ tăng 6,3% svck. Thông thường, nhu cầu điện hàng năm thường tốt vào tháng 11 và tháng 12. Với giá mục tiêu 1 năm theo pp DCF là 27.620 đồng/cp (tương đương tiềm năng tăng giá 12,7%), chúng tôi hiện khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu NT2.

18/11/2023

Tải xuống
SCS (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 63.900 Đồng/cp): Chặng đường phục hồi trong năm 2024 khá gập ghềnh
Định giá: Với mức điều chỉnh dự báo lợi nhuận cho năm 2024, chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 1 năm xuống 69.300 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá khoảng 6%) theo pp định giá DCF, giảm 7% so với mức giá mục tiêu gần đây là 74.800 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu SCS. Yếu tố hỗ trợ tăng/Rủi ro giảm đối với khuyến nghị của chúng tôi liên quan đến tính biến động cao của nên kinh tế toàn cầu trong năm 2024 và ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng sản lượng hàng hóa của SCS.​​

17/11/2023

Tải xuống
TCB (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 34.500 Đồng/cp): Phục hồi chậm
Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu TCB, mặc dù chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 1 năm xuống 34.500 đồng/cổ phiếu (từ 38.700 đồng) do chúng tôi áp dụng mức chiết khấu 10% đối với rủi ro tập trung của ngân hàng và giả định tỷ lệ nợ xấu tăng 40 điểm cơ bản so với dự báo trước đây. Trong Q3/23, chúng tôi nhận thấy số dư trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục tăng 21% so với quý trước (hoặc 8,5 nghìn tỷ đồng). Đồng thời, dư nợ cho vay đối với ngành bất động sản vẫn trên đà tăng 6,7% so với quý trước (hoặc 14 nghìn tỷ đồng). Chúng tôi không cho rằng việc tăng số dư trái phiếu doanh nghiệp của ngân hàng là một điểm tích cực. Mặc dù ngân hàng đã đặt mục tiêu đa dạng hóa danh mục cho vay, nhưng trên thực tế tỷ trọng cho vay đối với chuỗi ngành bất động sản liên tục tăng trong những năm vừa qua. Các khoản cho vay dành cho ReCom (bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng) chiếm tới 43% tổng tín dụng của ngân hàng tại thời điểm cuối Q3/2023 (so với mức 32% vào năm 2020).

17/11/2023

Tải xuống
KBC (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 33.200 Đồng/cp): Doanh thu mảng KCN kém tích cực do chậm bàn giao đất
Chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu KBC xuống TRUNG LẬP (từ KHẢ QUAN) khi hạ giá mục tiêu xuống 33.200 đồng/cổ phiếu, phản ánh việc chậm bàn giao đất KCN cho khách hàng thuê và chúng tôi cho rằng tiến độ phát triển các dự án lớn của KBC có thể kéo dài hơn nữa. Cả hai yếu tố này đều đã tác động tiêu cực đến doanh thu và LNST của quý này so với quý trước.

16/11/2023

Tải xuống
FPT (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 100.100 Đồng/cp): Mảng CNTT nước ngoài và giáo dục là động lực tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024

Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu FPT, và nâng giá mục tiêu 1 năm dựa trên pp SOTP lên 100.100 đồng/cp (tiềm năng tăng giá là 8%). FPT giao dịch ở mức P/E 2024 hấp dẫn là 14,1x so với mức trung bình là 14,9x của các công ty cùng ngành. Trong khi tốc độ tăng trưởng doanh thu ký mới chậm lại, biên lợi nhuận trước thuế của mảng CNTT trong nước và quảng cáo trực tuyến thu hẹp cần được theo dõi thêm, chúng tôi kỳ vọng FPT sẽ giành được nhiều hợp đồng hơn nhờ lợi thế chi phí thấp và lợi ích dài hạn từ độ nhận diện càng tăng trên thị trường quốc tế. Hơn nữa, mảng giáo dục của FPT cũng được kỳ vọng sẽ duy trì xu hướng tăng trưởng vững chắc trong năm 2024, nhờ chênh lệch giữa cung và cầu giáo dục ở trong nước và kỳ vọng Đại học FPT sẽ tiếp nhận lứa sinh viên đầu tiên ngành Vi mạch bán dẫn. Chúng tôi cũng cho rằng rủi ro tỷ giá liên quan đến nợ nước ngoài của FPT cũng không đáng kể nhờ chiến lược phòng ngừa rủi ro; FPT cũng duy trì tỷ lệ thanh toán lãi vay và mức tiền mặt ròng cao.

16/11/2023

Tải xuống
GEX: Thoái vốn khỏi các dự án năng lượng tái tạo có thể mang lại lợi nhuận bất thường trong nửa đầu năm 2024

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của GEX giảm lần lượt -11,5% và -21,4% svck đạt 21,9 nghìn tỷ đồng và 1,39 nghìn tỷ đồng, do mảng thiết bị điện và vật liệu xây dựng sụt giảm bởi sự trì trệ của thị trường nhà ở. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận gộp từ mảng bất động sản, chủ yếu từ mảng KCN thuộc VGC, tăng lần lượt 20% và 64,6% svck đạt 3,7 nghìn tỷ đồng và 1,7 nghìn tỷ đồng (bất chấp mức nền tương đối cao trong 9T2022), nhờ giá cho thuê tăng khoảng 15%-20% svck tại một số KCN và diện tích cho thuê tăng mạnh 26,6%, đạt 157 ha trong 9T2023.

15/11/2023

Tải xuống
IDC (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 53.200 Đồng/cp): Diện tích MOUs tăng trưởng tích cực là động lực thúc đẩy lợi nhuận trong các quý sắp tới
Luận điểm đầu tư: IDC là một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam, với 631 ha đất cho thuê tại các tỉnh Long An, Bà Rịa Vũng Tàu và Thái Bình. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thấp sẽ giúp IDC duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp KCN ở mức trên 42% cho đến năm 2026. Chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu IDC và giá mục tiêu 1 năm lên 53.200 đồng/cp, tương ứng với tiềm năng tăng giá là 9%. Tại thời điểm cuối Q3/2023, IDC đã ký 122 ha các hợp đồng  MOU và hợp đồng thuê mới. Với lịch thanh toán được đẩy nhanh, dòng tiền vào của IDC sẽ tiếp tục duy trì tích cực. Do đó, chúng tôi cho rằng IDC sẽ duy trì cổ tức bằng tiền mặt ở mức 40% trên mệnh giá cho năm 2024, tương ứng với tỷ suất cổ tức là 8,9%.

15/11/2023

Tải xuống
HHV: KQKD Q4/2023 sẽ được hưởng lợi từ việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công
Về quan điểm ngắn hạn, chúng tôi giữ quan điểm tích cực về triển vọng doanh nghiệp vì chúng tôi dự báo lợi nhuận của HHV sẽ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng svck trong Q4/2023. Đồng thời, kế hoạch phát hành cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 4:1) có thể sẽ được triển khai trong Q4/2023.
Về triển vọng dài hạn, ROE tương đối thấp cùng với đòn bẩy cao của HHV khiến cổ phiếu kém hấp dẫn hơn mặt bằng chung, trong khi việc phát hành cổ phiếu vào năm 2024 có thể tạm thời ảnh hưởng đến tăng trưởng EPS trong các năm sau đó. Nếu HHV tiến hành phát hành riêng lẻ thành công, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực cho công ty trong dài hạn vì công ty có thể có đủ nguồn vốn cho các dự án mới và giảm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đang ở mức cao.

14/11/2023

Tải xuống
VNM (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 87.400 Đồng/cp): Giành lại thị phần trong bối cảnh tiêu dùng yếu

Cổ phiếu VNM hiện đang giao dịch ở mức P/E 2023 và 2024 lần lượt là 18,1x và 15,4x. Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu 12 tháng lên 87.400 đồng/cổ phiếu (từ 86.600 đồng) dựa trên phương pháp DCF và P/E mục tiêu là 16x. Với tiềm năng tăng giá là 27,2% so với giá mục tiêu của chúng tôi, chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu VNM.

Quan điểm ngắn hạn: Chúng tôi kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng trong Q4/2023 sẽ đạt mức tăng trưởng lần lượt là 3,5% và 20% svck. Mức tăng trưởng LNST cao trong Q4/2023 có thể sẽ là động lực cho cổ phiếu sau 3 năm không tăng trưởng/chỉ tăng trưởng một chữ số.

Rủi ro giảm giá: Doanh thu thấp hơn dự kiến; giá nguyên liệu đầu vào và chi phí quảng cáo cao hơn dự kiến.

13/11/2023

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI