Báo cáo công ty

Đấu giá mới nhất

Báo cáo công ty
DPM: Cập nhật thương vụ Cà Mau và tác động đến DPM

Vụ mua nhà máy Cà Mau không được thực hiện có nghĩa là khoản tiền mặt của DPM vẫn còn nguyên, giúp mang lại thu nhập từ lãi cao (Vào cuối tháng 6, tiền và tương đương tiền của DPM là 5.891 tỷ). Chúng tôi cho rằng DPM có thể thu được khoảng 250 tỷ thu nhập từ lãi mỗi năm nếu công ty không mua 51% cổ phần Đạm Cà Mau, điều này sẽ tác động mạnh tới lợi nhuận của DPM.

18/09/2012

Tải xuống
FPT: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Trong Q2.2012, doanh thu và lợi nhuận trước thuể đạt 5.826 tỷ đồng và 672 tỷ đồng, giảm lần lượt 6% và 9% so với cùng kỳ năm trước. Rõ ràng kết quả kinh doanh kém của 2 công ty có doanh thu lớn nhất trong tập đoàn (FIS và FTG, chiếm 70% tổng doanh thu 2011) đã có ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh hợp nhất của tập đoàn.

31/08/2012

Tải xuống
KDC: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Doanh thu thuần của KDC trong quý 2/2012 là 839 tỷ đồng, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm 2012, doanh thu thuần của KDC tăng nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm 2011, kết quả hoạt động khả quan hơn so với những doanh nghiệp cùng ngành như BBC và HHC. Tuy nhiên, vì sản xuất sản phẩm thực phẩm không thiết yếu, doanh thu của các công ty bánh kẹo đều chịu ảnh hưởng tiêu cực từ tình hình kinh tế khó khăn. Theo công ty thì hầu hết tăng trưởng doanh thu trong nửa đầu năm 2012 là nhờ tăng giá chứ không nhờ sản lượng hàng bán.

29/08/2012

Tải xuống
PET: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu và lợi nhuận tương ừng đạt 5.353 tỷ đồng và 151 tỷ đồng, hoàn thành 54% và 63% kế hoạch cả năm. Do vậy, chúng tôi dự đoán công ty có thể dễ dàng hoàn thành các chỉ tiêu này.

29/08/2012

Tải xuống
PVS: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

PVS đã đạt được kết quả ấn tượng trong nửa đầu năm 2012: Doanh thu và thu nhập ròng lần lượt tăng 4% và 46,6% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 84,8% kế hoạch ban đầu đề ra. Mức tăng này chủ yếu nhờ tăng trưởng trong quý 1/2012 (tăng hơn 64,1% so với cùng kỳ năm ngoái) bởi trong quý 2 doanh thu ròng của PVS giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

28/08/2012

Tải xuống
DPR: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Trong Q2.2012, doanh thu và lợi nhuận giảm tương ứng 7,2% và 26% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giá bán giảm (71 triệu đồng/tấn trong Q2.2012 so với 96 triệu đồng/tấn trong Q2.2011). So với Quý I, doanh thu và lợi nhuận giảm 34% và 5,4% do ảnh hưởng của yếu tố thời vụ: Q2.2012: 2.328 tấn so với Q1.2012: 4.091 tấn (sản lượng đạt mức thấp nhất vào Quý II – xem Đồ thị 1).

23/08/2012

Tải xuống
DRC: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Kết quả kinh doanh Q2.2012 tốt hơn quý trước: Doanh thu đạt 776 tỷ đồng (tăng 11% so với quý trước và 8,8% so với năm trước) trong khi đó lợi nhuận ròng đạt mức 86 tỷ đồng (tăng 49,6% so với quý trước và 45,1% so với năm trước). Doanh thu cao hơn quý trước có thể là do nguyên nhân thời vụ, nhưng doanh thu bán hàng cao hơn cùng kỳ năm trước là vì sản lượng bán hàng tăng, trong khi giá bán không tăng kể từ Q2.2011.

23/08/2012

Tải xuống
GAS: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Tăng trưởng vượt mức kì vọng trong Q2 năm nay, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của GAS lần lượt đạt 16.238 tỷ (tăng 3,5 % so với Q1) và 2.258 tỷ (chỉ giảm 1,7% so với Q1). Mặc dù giá khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) giảm 14,5% so với quý trước từ $1112 trong Q1 xuống còn $950 trong Q2, tác động xấu đối với tăng trưởng lợi nhuận của GAS trong Q2.

23/08/2012

Tải xuống
REE: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Trong quý 2/2012, REE đã công bố doanh thu và LNTT lần lượt là 674 tỷ đồng và 189 tỷ đồng, tăng mạnh 48% và 89% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng 33% so với quý trước nhờ hoàn thành các dự án M&E trong quý 2 và kết quả kinh doanh tốt của Reetech nhờ thời tiết nắng nóng.

20/08/2012

Tải xuống
BMP và NTP: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Cả doanh thu và lơi nhuận của BMP và NTP đều tăng so với quý trước nhờ hiệu ứng thời vụ vì quý 1 là thời điểm doanh thu thấp nhất trong năm. Tuy nhiên, NTP chỉ tăng trưởng 8,5% so với quý trước trong khi BMP tăng 25%. Trong quý 1, các đại lý của NTP đã mua vào ống nhựa trước khi giá tăng mạnh trong tháng 3 (NTP tăng giá bán PVC 7% từ giữa tháng 3, 2012). Cả 2 công ty đều không có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước vì sản lượng của BMP không tăng trong khi sản lượng của NTP giảm 6% so với năm ngoái.

15/08/2012

Tải xuống
LAS: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

LAS đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2012 với 3.101 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 49,4% so với cùng kỳ năm trước) và 260 tỷ đồng lợi nhuận ròng (tăng trưởng 51% so với cùng kỳ năm trước). KQKD ấn tượng này chủ yếu là nhờ KQKD Q2.2012 có tăng trưởng mạnh: doanh thu tăng 91% so với năm trước và lợi nhuận ròng tăng 143% so với năm trước, kết quả này được lý giải bởi giá bán trung bình và khối lượng hàng bán tăng.

09/08/2012

Tải xuống
TAC: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Nhìn chung, kết quả kinh doanh của TAC trong 6 tháng đầu năm 2012 khá theo sát với kế hoạch năm 2012 khi doanh thu và lợi nhuận ròng hoàn thành 44,3% và 50,5% kế hoạch năm. Qua thảo luận với công ty, TAC có khả năng đạt được mức lợi nhuận mục tiêu nhờ lãi suất giảm khiến cho chi phí lãi vay cũng giảm theo. Nhưng khả năng hoàn thành kế hoạch doanh thu phụ thuộc rất nhiều vào giá bán trong nửa sau năm 2012.

09/08/2012

Tải xuống
CSM: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Doanh thu quý 2 năm 2012 đạt 820 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 16,9% so với quý trước. Tổng doanh thu của 6 tháng đầu năm đạt 1.521 tỷ đồng, thực hiện được 51% kế hoạch của năm. Tăng trưởng doanh thu so với quý trước là nhờ vào yếu tố thời vụ, còn tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ là nhờ sự tăng trưởng mảng xuất khẩu, tăng 20% so với cùng kỳ và chiếm 25% tổng doanh thu của CSM trong quý 2 này. Các thị trường xuất khẩu của CSM bao gồm Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Đức, với những khách hàng lâu năm như Continental, JK,… Công ty nhắm đến phát triển xuất khẩu để có thể tăng tỷ lệ trong tổng doanh thu lên đến 25-27%.

07/08/2012

Tải xuống
ELC: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

ELC đã báo cáo doanh thu và LNTT quý 2 lần lượt là 81 tỷ và 20,4 tỷ đồng, tăng 6,3% và 73% so với năm trước. Hầu hết doanh thu ghi nhận trong quý 2 đến từ các hợp đồng đã ký kết và chuyển tiếp từ năm ngoái. Lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu là nhờ thu nhập tài chính được cải thiện. Lỗ tỷ giá khá thấp, chỉ khoảng 23.6 triệu đồng, so với 12 tỷ đồng trong Q2.2011 nhờ tỷ giá ổn định. Tỷ suất EBIT giảm đáng kể vì hầu hết doanh thu được ghi nhận trong quý 2 là từ phân khúc phần cứng có tỷ suất lợi nhuận thấp, phân khúc này đóng góp 45% tổng doanh thu của ELC, so với 15% trong cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, ELC đang chuyển đổi mô hình kinh doanh của mình từ dự án sang chia sẻ lợi nhuận. Vì vậy, doanh thu sẽ không tăng nhanh như trước đây.

07/08/2012

Tải xuống
SBT: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Nhìn chung, kết quả hoạt động của SBT trong nửa đầu năm 2012 không được như nửa đầu năm 2011. Điều này thể hiện qua thu nhập ròng giảm 36% so với cùng kì năm trước và tỷ suất lợi nhuận gộp giảm (nửa đầu năm 2012: 21,2% so với nửa đầu năm 2011: 33,8%) mặc dù doanh thu tăng 16% so với năm trước. Lý do chính là do giá đường giảm khiến cho lợi nhuận giảm so với năm 2010 và 2011. Đến ngày 30/6/2012, doanh thu và lợi nhuận trước thuế đã hoàn thành 65% và 58% kế hoạch năm 2012, chúng tôi cho rằng kế hoạch này là khá thận trọng. Nhiều khả năng công ty sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2012.

06/08/2012

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI