Kết quả đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá CP theo lô của CTCP PETEC Bình Định do Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP nắm giữ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu giá CP theo lô của CTCP PETEC Bình Định do Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP nắm giữ

Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP PETEC Bình Định

Vốn điều lệ: 40.391.470.000 đồng

Thông tin đấu giá

Số lượng CP đấu giá: 1.274.064 cổ phần (31,54% VĐL)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:33.138.404.640 đồng/ lô cổ phần

Thông tin kết quả đầu giá

 • Tổng số nhà đầu tư tham gia: 02 NĐT
 • Cá nhân: 02 NĐT
 • Tổ chức: 0 NĐT
 • Tổng Khối lượng CP đăng ký: 02 lô cổ phiếu
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 2.548.128 cổ phiếu
 • Giá đặt mua cao nhất: 33.139.404.640 đồng/lô cổ phiếu
 • Giá đặt mua thấp nhất: 33.138.404.640 đồng/lô cổ phiếu
 • Giá đấu thành công: 33.139.404.640 đồng/lô cổ phiếu
 • Tổng số NĐT trúng giá: 01 NĐT
 • Cá nhân: 01 NĐT
 • Tổ chức: 0 NĐT
 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.274.064 cổ phần
 • Trong đó, số lượng Cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 Cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phần bán được: 33.139.404.640 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ 8h00 ngày 07/12/2022 đến ngày 16/12/2022

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

Từ ngày 07/12/2022 đến 16h00 ngày 13/12/2022

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471