Tin đấu giá khác

Thông báo hủy chào bán cạnh tranh theo lô CP của Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông Sản Thực phẩm An Giang do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về việc hủy chào bán cạnh tranh theo lô CP của Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang nắm giữ.

Lúc 16h00 ngày 23/11/2022, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia và nộp tiền cọc mua chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang nắm giữ, trên hệ thống chào bán cạnh tranh của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận không có nhà đầu tư tham gia đăng ký chào bán cạnh tranh.

Căn cứ Điều 14 Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang do công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang nắm giữ tại ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-SGDHCM ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc chào bán cạnh tranh này không đủ điều kiện để tổ chức chào bán cạnh tranh và do vậy cuộc chào bán cạnh tranh được coi là không thành công.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo.

Trân trọng.

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471