Tin đấu giá khác

Thông báo hủy đấu giá cả lô CP của Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP do SCIC nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về việc hủy đấu giá cả lô CP của Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP do SCIC nắm giữ như sau:

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 23/9/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16h00 ngày 16/9/2022) không có nhà đầu tư đăng ký. Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-SGDHN ngày 26/8/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 23/9/2022.

Trân trọng.

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471