Tin đấu giá khác

Thông báo hủy đấu giá CP của CTCP Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về việc hủy đấu giá CP của CTCP Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ như sau:

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam sở hữu vào ngày 30/12/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 23/12/2022) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 841/QĐ-SGDHN ngày 09/12/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam sở hữu vào ngày 30/12/2022.

Trân trọng.

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471