Tin đấu giá khác

Thông báo hủy Đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt do Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam nắm giữ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về việc hủy đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt do Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam nắm giữ như sau:

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu vào ngày 21/04/2023. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 14/04/2023) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-SGDHN ngày 14/03/2023 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu vào ngày 21/04/2023.

Trân trọng.

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471