Tin đấu giá khác

Thông báo hủy Đấu giá CP theo lô của CTCP Xây dựng và Dịch vụ Công Cộng Bình Dương do SCIC nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về việc hủy đấu giá CP theo lô của CTCP Xây dựng và Dịch vụ Công Cộng Bình Dương do SCIC nắm giữ như sau:

Lúc 16h00 ngày 06/04/2023, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia và nộp tiền cọc mua đấu giá theo lô cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng và Dịch vụ Công Cộng Bình Dương, trên hệ thống đấu giá của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá.

Căn cứ Điều 14 Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng và Dịch vụ Công Cộng Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 138/QĐ-SGDHCM ngày 24/03/2023 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá và do vậy cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo.

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471