Tin đấu giá khác

Thông báo về việc tạm dừng đấu giá CP của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nắm giữ

Ban tổ chức đấu giá thông báo về việc tạm dừng đấu giá CP của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nắm giữ như sau:

Căn cứ Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu;

Căn cứ Công văn số 2079/PLX-HĐQT ngày 28/12/2022 về Đề nghị tạm dừng tổ chức đấu giá cổ phiếu của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu ngày 29/12/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng bán đấu giá về việc tạm dừng tổ chức đấu giá cổ phiếu của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu;

SGDCK Hà Nội xin thông báo:

  • Tạm dừng tổ chức phiên bán đấu giá CP của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu (dự kiến tổ chức ngày 29/12/2022) để Tập đoàn rà soát, sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
  • SGDCK Hà Nội sẽ thông báo về việc tiếp tục tổ chức Đấu giá CP của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu sau khi nhận được đề nghị của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

SGDCK Hà Nội trân trọng thông báo ./.

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471