CBTT Giấy phép đổi tên Công ty, Chi nhánh và Phòng giao dịch

CBTT Giấy phép đổi tên Công ty, Chi nhánh và Phòng giao dịch

Trở về
CBTT Giấy phép đổi tên Công ty, Chi nhánh và Phòng giao dịch

18/12/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Số: 1254/2018/CV-SSIHO
V/v: Công bố về việc đổi tên Công ty, Chi nhánh, và Phòng Giao dịch
 
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM
 

Kính gửi:                                     - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

Công ty:                                                       CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Mã chứng khoán:                                         SSI
Địa chỉ trụ sở chính:                                     72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:                                                    028-38242897
Fax:                                                              028-38242997
Người thực hiện công bố thông tin:             Nguyễn Hồng Nam
Chức vụ:                                                      Phó Tổng Giám đốc

 

Loại thông tin công bố   24 giờ   bất thường   theo yêu cầu   định kỳ

 

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/12/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn đã nhận được các Giấy phép điều chỉnh, Quyết định điều chỉnh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) về việc thay đổi tên Công ty, tên các Chi nhánh và Phòng giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2018 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức
Người được uỷ quyền công bố thông tin
 
 
 
 
 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI