Giới thiệu NĐ 85-2010 Xử phạt vi phạm hành chính trong chứng khoán

Ngày 02/8/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 85/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh

Trở về
Giới thiệu NĐ 85-2010 Xử phạt vi phạm hành chính trong chứng khoán

02/08/2010

 

 

    

Giới thiệu NĐ 85-2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong chứng khoán

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài gòn xin thông báo đến quý khách hàng:

Ngày 02/8/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số
85/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
và thị trường chứng khoán (TTCK), thay thế Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.
Nghị định số 85/2010/NĐ-CP gồm 5 chương, 54 điều và có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 20/9/2010.

Xin quý vị download file để xem chi tiết.

Trân trọng!

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

 

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI