Công Bố Thông Tin

Công Bố Thông Tin
Khánh thành các Nhà học kiêm nơi sơ tán tránh lũ cho nhân dân địa phương tại tỉnh Hà Tĩnh

Tiếp nối những đóng góp trong việc phát triển giáo dục, thể chất cho thế hệ trẻ của công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI), mới đây ngày 23 tháng 8 năm 2011, công trình xây dựng trường học kiên cố đồng thời kết hợp làm nơi tránh lũ tại 4 huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã được khánh thành. Tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao Bằng khen cho SSI trong việc hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2010

25/08/2011

Xem thêm
SSI: Về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2010

Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2010

01/08/2011

Xem thêm
SSI tham dự lễ trao giải thưởng "Best Investment Bank in Vietnam", "Best Bond House" và "Best Institutional Broker"

Ngày 29/07/2011 vừa qua, bà Nguyễn Thanh Hương – Giám đốc khối Ngân hàng Đầu tư SSI đã tham gia và nhận ba giải thưởng “Ngân hàng Đầu tư tốt nhất tại Việt Nam” (Best Investment Bank in Vietnam), “Nhà tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất” (Best Bond House) và “Nhà Môi giới Tổ Chức tốt nhất” (Best Institutional Broker) do tổ chức Alpha Đông Nam Á trao tặng

01/08/2011

Xem thêm
Thông tư 74/2011/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch chứng khoán

Căn cứ Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán và các hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn trân trọng thông báo một số nội dung thay đổi liên quan đến giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ ngày 01/8/2011.

29/07/2011

Xem thêm
SSI - Báo Cáo Tài Chính Quý II năm 2011

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn xin gửi quý cơ quan BCTC Quý I năm 2011.

20/07/2011

Xem thêm
SSI đã soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011

Danh sách báo cáo tài chính6 thángđầu năm2011 đã soát xét củaCông ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

20/07/2011

Xem thêm
SSI - Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2011

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn xin gửi quý cơ quan và quý vịBCTC6 thángđầunăm 2011.

20/07/2011

Xem thêm
SSI báo cáo tài chính quý I năm 2011

Danh sách báo cáo tài chínhquý Inăm2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

20/04/2011

Xem thêm
SSI báo cáo tài chính quý IV năm 2010

Danh sách báo cáo tài chínhquý IVnăm2010 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

20/01/2011

Xem thêm
SSI báo cáo tài chính quý III năm 2010

Danh sách báo cáo tài chínhquý IIInăm2010 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

20/10/2010

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI