Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
01/02/2019 25,90 26,20 25,90 26,10 985.310
31/01/2019 26,10 26,50 25,85 26,10 1.569.170
30/01/2019 26,20 26,20 26,00 26,00 971.710
29/01/2019 26,15 26,20 25,85 26,20 1.011.500
28/01/2019 26,20 26,35 25,95 26,05 1.266.510
25/01/2019 25,55 26,30 25,55 26,20 2.422.010
24/01/2019 25,70 25,80 25,50 25,55 1.224.550
23/01/2019 25,40 25,70 25,30 25,45 1.188.790
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI