Báo cáo công ty

Đấu giá mới nhất

Báo cáo công ty
PVS: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

PVS đã đạt được kết quả ấn tượng trong nửa đầu năm 2012: Doanh thu và thu nhập ròng lần lượt tăng 4% và 46,6% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 84,8% kế hoạch ban đầu đề ra. Mức tăng này chủ yếu nhờ tăng trưởng trong quý 1/2012 (tăng hơn 64,1% so với cùng kỳ năm ngoái) bởi trong quý 2 doanh thu ròng của PVS giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

28/08/2012

Tải xuống
DPR: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Trong Q2.2012, doanh thu và lợi nhuận giảm tương ứng 7,2% và 26% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giá bán giảm (71 triệu đồng/tấn trong Q2.2012 so với 96 triệu đồng/tấn trong Q2.2011). So với Quý I, doanh thu và lợi nhuận giảm 34% và 5,4% do ảnh hưởng của yếu tố thời vụ: Q2.2012: 2.328 tấn so với Q1.2012: 4.091 tấn (sản lượng đạt mức thấp nhất vào Quý II – xem Đồ thị 1).

23/08/2012

Tải xuống
DRC: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Kết quả kinh doanh Q2.2012 tốt hơn quý trước: Doanh thu đạt 776 tỷ đồng (tăng 11% so với quý trước và 8,8% so với năm trước) trong khi đó lợi nhuận ròng đạt mức 86 tỷ đồng (tăng 49,6% so với quý trước và 45,1% so với năm trước). Doanh thu cao hơn quý trước có thể là do nguyên nhân thời vụ, nhưng doanh thu bán hàng cao hơn cùng kỳ năm trước là vì sản lượng bán hàng tăng, trong khi giá bán không tăng kể từ Q2.2011.

23/08/2012

Tải xuống
GAS: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Tăng trưởng vượt mức kì vọng trong Q2 năm nay, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của GAS lần lượt đạt 16.238 tỷ (tăng 3,5 % so với Q1) và 2.258 tỷ (chỉ giảm 1,7% so với Q1). Mặc dù giá khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) giảm 14,5% so với quý trước từ $1112 trong Q1 xuống còn $950 trong Q2, tác động xấu đối với tăng trưởng lợi nhuận của GAS trong Q2.

23/08/2012

Tải xuống
REE: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Trong quý 2/2012, REE đã công bố doanh thu và LNTT lần lượt là 674 tỷ đồng và 189 tỷ đồng, tăng mạnh 48% và 89% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng 33% so với quý trước nhờ hoàn thành các dự án M&E trong quý 2 và kết quả kinh doanh tốt của Reetech nhờ thời tiết nắng nóng.

20/08/2012

Tải xuống
BMP và NTP: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Cả doanh thu và lơi nhuận của BMP và NTP đều tăng so với quý trước nhờ hiệu ứng thời vụ vì quý 1 là thời điểm doanh thu thấp nhất trong năm. Tuy nhiên, NTP chỉ tăng trưởng 8,5% so với quý trước trong khi BMP tăng 25%. Trong quý 1, các đại lý của NTP đã mua vào ống nhựa trước khi giá tăng mạnh trong tháng 3 (NTP tăng giá bán PVC 7% từ giữa tháng 3, 2012). Cả 2 công ty đều không có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước vì sản lượng của BMP không tăng trong khi sản lượng của NTP giảm 6% so với năm ngoái.

15/08/2012

Tải xuống
LAS: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

LAS đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2012 với 3.101 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 49,4% so với cùng kỳ năm trước) và 260 tỷ đồng lợi nhuận ròng (tăng trưởng 51% so với cùng kỳ năm trước). KQKD ấn tượng này chủ yếu là nhờ KQKD Q2.2012 có tăng trưởng mạnh: doanh thu tăng 91% so với năm trước và lợi nhuận ròng tăng 143% so với năm trước, kết quả này được lý giải bởi giá bán trung bình và khối lượng hàng bán tăng.

09/08/2012

Tải xuống
TAC: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Nhìn chung, kết quả kinh doanh của TAC trong 6 tháng đầu năm 2012 khá theo sát với kế hoạch năm 2012 khi doanh thu và lợi nhuận ròng hoàn thành 44,3% và 50,5% kế hoạch năm. Qua thảo luận với công ty, TAC có khả năng đạt được mức lợi nhuận mục tiêu nhờ lãi suất giảm khiến cho chi phí lãi vay cũng giảm theo. Nhưng khả năng hoàn thành kế hoạch doanh thu phụ thuộc rất nhiều vào giá bán trong nửa sau năm 2012.

09/08/2012

Tải xuống
CSM: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Doanh thu quý 2 năm 2012 đạt 820 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 16,9% so với quý trước. Tổng doanh thu của 6 tháng đầu năm đạt 1.521 tỷ đồng, thực hiện được 51% kế hoạch của năm. Tăng trưởng doanh thu so với quý trước là nhờ vào yếu tố thời vụ, còn tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ là nhờ sự tăng trưởng mảng xuất khẩu, tăng 20% so với cùng kỳ và chiếm 25% tổng doanh thu của CSM trong quý 2 này. Các thị trường xuất khẩu của CSM bao gồm Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Đức, với những khách hàng lâu năm như Continental, JK,… Công ty nhắm đến phát triển xuất khẩu để có thể tăng tỷ lệ trong tổng doanh thu lên đến 25-27%.

07/08/2012

Tải xuống
ELC: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

ELC đã báo cáo doanh thu và LNTT quý 2 lần lượt là 81 tỷ và 20,4 tỷ đồng, tăng 6,3% và 73% so với năm trước. Hầu hết doanh thu ghi nhận trong quý 2 đến từ các hợp đồng đã ký kết và chuyển tiếp từ năm ngoái. Lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu là nhờ thu nhập tài chính được cải thiện. Lỗ tỷ giá khá thấp, chỉ khoảng 23.6 triệu đồng, so với 12 tỷ đồng trong Q2.2011 nhờ tỷ giá ổn định. Tỷ suất EBIT giảm đáng kể vì hầu hết doanh thu được ghi nhận trong quý 2 là từ phân khúc phần cứng có tỷ suất lợi nhuận thấp, phân khúc này đóng góp 45% tổng doanh thu của ELC, so với 15% trong cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, ELC đang chuyển đổi mô hình kinh doanh của mình từ dự án sang chia sẻ lợi nhuận. Vì vậy, doanh thu sẽ không tăng nhanh như trước đây.

07/08/2012

Tải xuống
SBT: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Nhìn chung, kết quả hoạt động của SBT trong nửa đầu năm 2012 không được như nửa đầu năm 2011. Điều này thể hiện qua thu nhập ròng giảm 36% so với cùng kì năm trước và tỷ suất lợi nhuận gộp giảm (nửa đầu năm 2012: 21,2% so với nửa đầu năm 2011: 33,8%) mặc dù doanh thu tăng 16% so với năm trước. Lý do chính là do giá đường giảm khiến cho lợi nhuận giảm so với năm 2010 và 2011. Đến ngày 30/6/2012, doanh thu và lợi nhuận trước thuế đã hoàn thành 65% và 58% kế hoạch năm 2012, chúng tôi cho rằng kế hoạch này là khá thận trọng. Nhiều khả năng công ty sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2012.

06/08/2012

Tải xuống
HSG: Báo cáo khởi đầu

Năm tài chính của HSG kết thúc vào ngày 30/9. Hiện tại, công ty đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012. Doanh thu thuần là 7.805 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ. Chúng tôi dự đoán doanh thu thuần của HSG trong năm 2012 sẽ là 10.096 tỷ đồng, tăng 23,6%. Tăng trưởng doanh thu của HSG trong năm 2012 hoàn toàn đến từ xuất khẩu. Chúng tôi dự báo doanh thu từ xuất khẩu sẽ tăng 88% trong năm 2012, trong khi đó doanh thu bán hàng trong nước sẽ không có tăng trưởng đáng kể. Thực vậy, thống kê của VSA cho thấy mức tiêu thụ thép trong nước giảm 4,86% trong 5 tháng đầu 2012.

03/08/2012

Tải xuống
TRC: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Doanh thu trong Q2.2012 là 93 tỷ đồng, giảm 63% so với quý trước và 27% so với cùng kỳ năm trước. Do tính chất thời vụ của cây cao su, phần lớn sản lượng thu hoạch vào nửa cuối năm và doanh thu của quý 2 thường thấp nhất trong 4 quý của năm. Doanh thu giảm mạnh trong Q2.2012 do (1) sản lượng sản xuất thấp hơn nhiều (hàng tồn kho thấp vì sản lượng khai thác thấp do mùa lá rụng trong tháng hai và ba) và (2) giá bán thấp hơn so với quý trước và so với năm ngoái. Cụ thể hơn, sản lượng sản xuất trong Q2.2012 chỉ có 995 tấn so với 2.916 tấn trong quý 1 trong khi giá bán bình quân là 69,4 triệu đồng/tấn trong Q1.2012, 72 triệu đồng/tấn trong Q2.2012 và 97 triệu đồng/tấn trong Q2.2011.

03/08/2012

Tải xuống
DPM: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Công ty mẹ Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí (DPM) đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu 2012 rất ấn tượng, tổng doanh thu đạt 6.304 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 1.993 tỷ đồng (tăng 42% so với cùng kỳ). Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ròng đạt được là nhờ tăng trưởng về cả khối lượng hàng bán và giá bán trung bình của sản phẩm.

31/07/2012

Tải xuống
VCF: Cập nhật kết quả kinh doanh Qúy II/2012

Nhìn chung, kết quả kinh doanh của VCF trong Q2/2012 khá khả quan. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận ròng của nửa đầu năm 2012 chỉ hoàn thành lần lượt 28,4% 28,7% kế hoạch năm 2012. Rất có thể VCF sẽ không thể hoàn thành kế hoạch đã đề ra cho năm 2012. Thực tế là mục tiêu đề ra rất cao và táo bạo (doanh thu: tăng 89% so với năm trước lên 3.000 tỷ đổng; lợi nhuận ròng: tăng 71% lên 360 tỷ đồng). Vì thế, cho dù VCF không hoàn thành kế hoạch, kết quả kinh doanh trong năm 2012 vẫn được dự đoán là sẽ khả quan (doanh thu và lợi nhuận ròng tăng).

31/07/2012

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI