Kết quả đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá CP của CTCP Cao su Sao Vàng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu CP của CTCP Cao su Sao Vàng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ như sau:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cao su Sao Vàng

Vốn điều lệ: 280.657.650.000 đồng

Thông tin đấu giá

Số lượng CP đấu giá: 4.209.800 cổ phần (15% VĐL)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:46.452 đồng/cổ phần

Thông tin kết quả đầu giá

 • Tổng số nhà đầu tư tham gia: 04 NĐT
 • Cá nhân trong nước: 03 NĐT
 • Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
 • Tổ chức trong nước: 01 NĐT
 • Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT
 • Tổng Khối lượng CP đăng ký: 4.209.800 Cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 4.209.800 Cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất: 1.397.600 Cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất: 617.500 Cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất: 46.456 đồng/Cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất: 46.453 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất: 46.456 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất: 46.453 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân: 46.454 đồng/Cổ phần
 • Tổng số NĐT trúng giá: 04 NĐT
 • Cá nhân: 03 NĐT
 • Tổ chức: 01 NĐT
 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 4.209.800 Cổ phần
 • Trong đó, số lượng Cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 Cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phần bán được: 195.562.689.300 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ 8h00 ngày 05/06/2019 đến 16h00 ngày 11/06/2019

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

Từ ngày 05/06/2019 đến ngày 11/06/2019

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471