Kết quả đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá CP của CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH MTV nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu giá CP của CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH MTV nắm giữ như sau:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc

Vốn điều lệ: 21.040.000.000 đồng ( Vốn điều lệ thực góp)

Thông tin đấu giá

Số lượng CP đấu giá: 280.000 cổ phần (13,31% VĐL)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:14.400 đồng/cổ phần

Thông tin kết quả đầu giá

 • Tổng số nhà đầu tư tham gia: 06 NĐT
 • Cá nhân: 04 NĐT
 • Tổ chức: 02 NĐT
 • Tổng Khối lượng CP đăng ký: 560.800 Cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 06
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 560.800 Cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất: 280.000 Cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất: 100 Cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất: 14.500 đồng/Cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất: 14.400 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất: 14.500 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất: 14.500 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân: 14.500 đồng/Cổ phần
 • Tổng số NĐT trúng giá: 06 NĐT
 • Cá nhân: 0 NĐT
 • Tổ chức: 01 NĐT
 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 280.000 Cổ phần
 • Trong đó, số lượng Cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 Cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phần bán được: 4.060.000.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ 8h00 ngày 25/01/2022 đến ngày 29/01/2022

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

Từ ngày 25/01/2022 đến 16h00 ngày 07/02/2022

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471