Kết quả đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá CP của CTCP Sợi Thế kỷ


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn thông báo về kết quả đấu giá CP của CTCP Sợi Thế kỷ như sau:

   1.     Tên công ty có cổ phần đấu giá: CTCP Sợi Thế kỷ

   2.     Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng

   3.     Số lượng CP đấu giá: 5.000.000 Cổ phần

   4.     Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phần

   5.     Giá khởi điểm: 18.000 đồng/Cổ phần

   6.     Tổng số nhà đầu tư tham gia: 103 NĐT

   -       Cá nhân: 91 NĐT

   -       Tổ chức: 12 NĐT

   7.     Tổng Khối lượng CP đăng ký: 14.984.900 Cổ phần

   8.     Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 102

   9.     Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 14.984.900 Cổ phần

   10.  Khối lượng đặt cao nhất: 300.000 Cổ phần

   11.  Khối lượng đặt thấp nhất: 100 Cổ phần

   12.  Giá đặt mua cao nhất: 25.000 đồng/Cổ phần

   13.  Giá đặt mua thấp nhất: 18.100 đồng/Cổ phần

   14.  Giá đấu thành công cao nhất: 25.000 đồng/Cổ phần

   15.  Giá đấu thành công thấp nhất: 22.700 đồng/Cổ phần

   16.  Giá đấu thành công bình quân: 24.124 đồng/Cổ phần

   17.  Tổng số NĐT trúng giá: 27 NĐT

   -       Cá nhân: 21 NĐT

   -       Tổ chức: 06 NĐT

   18.  Tổng số lượng cổ phần bán được: 5.000.000 Cổ phần

   -       Trong đó, số lượng Cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 900.000 Cổ phần

   19.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 120.620.100.000 đồng

   20.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 10/12/2014 đến 16h00 ngày 17/12/2014

   21.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 10/12/2014 đến ngày 16/12/2014

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471