Kết quả đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu CP của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ như sau:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

Vốn điều lệ: 11.750.000.000.000 đồng

Thông tin đấu giá

Số lượng CP đấu giá: 4.033.512 cổ phần (0,34% VĐL)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:11.800 đồng/cổ phần

Thông tin kết quả đầu giá

 • Tổng số nhà đầu tư tham gia: 02 NĐT
  • Cá nhân: 02 NĐT
  • Tổ chức: 0 NĐT
 • Tổng Khối lượng CP đăng ký: 1.800 Cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 1.800 Cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất: 1.700 Cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất: 100 Cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất: 11.900 đồng/Cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất: 11.800 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất: 11.900 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất: 11.800 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân: 11.894 đồng/Cổ phần
 • Tổng số NĐT trúng giá: 02 NĐT
  • Cá nhân: 02 NĐT
  • Tổ chức: 0 NĐT
 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.800 Cổ phần
  • Trong đó, số lượng Cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 Cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phần bán được: 21.410.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ 8h00 ngày 19/06/2019 đến 16h00 ngày 25/06/2019

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

Từ ngày 20/06/2019 đến ngày 25/06/2019

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471