Kết quả đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá CP của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu giá CP của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nắm giữ như sau:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện

Vốn điều lệ: 803.957.090.000 đồng

Thông tin đấu giá

Số lượng CP đấu giá: 18.225.648 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:47.310 đồng/cổ phần

Thông tin kết quả đầu giá

 • Tổng số nhà đầu tư tham gia: 05 NĐT
 • Cá nhân: 04 NĐT
 • Tổ chức: 01 NĐT
 • Tổng Khối lượng CP đăng ký: 50.025.648 CP
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 05 phiếu
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 50.025.648 Cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất: 11.001.900 Cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất: 7.223.748 Cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất: 82.000 đồng/Cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất: 56.100 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất: 82.000 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất: 66.000 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân: 77.341 đồng/Cổ phần
 • Tổng số NĐT trúng giá: 03 NĐT
 • Cá nhân: 03 NĐT
 • Tổ chức: 0 NĐT
 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 18.225.648 Cổ phần
 • Trong đó, số lượng Cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 Cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phần bán được: 1.409.592.768.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ 8h00 ngày 18/12/2021 đến 16h00 ngày 24/12/2021

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 24/12/2021

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471