Kết quả đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá CP lần đầu của Công ty TNHH MTV Cảng sông Thành phố Hồ Chí Minh


Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn thông báo về kết quả đấu giá CP lần đầu của Công ty TNHH MTV Cảng sông Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1.     Tên công ty có cổ phần đấu giá Công ty TNHH MTV Cảng sông Thành phố Hồ Chí Minh

2.     Vốn điều lệ: 330.000.000.000 đồng

3.     Số lượng CP đấu giá: 8.377.850 Cổ phần (25,39% Vốn điều lệ)

4.     Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phần

5.     Giá khởi điểm: 10.000 đồng/Cổ phần

6.     Tổng số nhà đầu tư tham gia: 19 NĐT

-       Cá nhân: 16 NĐT

-       Tổ chức: 03 NĐT

7.     Tổng Khối lượng CP đăng ký: 8.425.940 Cổ phần

8.     Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 19

9.     Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 8.425.940 Cổ phần

10.  Khối lượng đặt cao nhất: .540.060 Cổ phần

11.  Khối lượng đặt thấp nhất: 100 Cổ phần

12.  Giá đặt mua cao nhất: 10.600 đồng/Cổ phần

13.  Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/Cổ phần

14.  Giá đấu thành công cao nhất: 10.600 đồng/Cổ phần

15.  Giá đấu thành công thấp nhất: 10.100 đồng/Cổ phần

16.  Giá đấu thành công bình quân: 10.102 đồng/Cổ phần

17.  Tổng số NĐT trúng giá: 17 NĐT

-       Cá nhân: 14 NĐT

-       Tổ chức: 03 NĐT

18.  Tổng số lượng cổ phần bán được: 8.377.850 Cổ phần

-       Trong đó, số lượng Cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 Cổ phần

19.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 84.630.765.000 đồng

20.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 03/12/2014 đến 16h00 ngày 12/12/2014

21.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/12/2014 đến ngày 09/12/2014

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471