Kết quả đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá CP lần đầu của Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai


Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn thông báo về kết quả đấu giá CP lần đầu của Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai như sau:

1.     Tên công ty có cổ phần đấu giá Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai

2.     Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng

3.     Số lượng CP đấu giá: 18.153.600 Cổ phần (18,15% Vốn điều lệ)

4.     Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phần

5.     Giá khởi điểm: 10.100 đồng/Cổ phần

6.     Tổng số nhà đầu tư tham gia: 164 NĐT

-       Cá nhân: 160 NĐT

-       Tổ chức: 04 NĐT

7.     Tổng Khối lượng CP đăng ký: 31.012.400 Cổ phần

8.     Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 163

9.     Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 31.008.700 Cổ phần

10.  Khối lượng đặt cao nhất: 18.153.600 Cổ phần

11.  Khối lượng đặt thấp nhất: 100 Cổ phần

12.  Giá đặt mua cao nhất: 15.000 đồng/Cổ phần

13.  Giá đặt mua thấp nhất: 10.100 đồng/Cổ phần

14.  Giá đấu thành công cao nhất: 15.000 đồng/Cổ phần

15.  Giá đấu thành công thấp nhất: 11.200 đồng/Cổ phần

16.  Giá đấu thành công bình quân: 12.227 đồng/Cổ phần

17.  Tổng số NĐT trúng giá: 77 NĐT

-       Cá nhân: 73 NĐT

-       Tổ chức: 04 NĐT

18.  Tổng số lượng cổ phần bán được: 18.153.600 Cổ phần

-       Trong đó, số lượng Cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 Cổ phần

19.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 221.970.520.000 đồng

20.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 18/11/2014 đến 16h00 ngày 27/11/2014

21.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 18/11/2014 đến ngày 24/11/2014

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471