Kết quả đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá CP lần đầu của Công ty TNHH MTV Phục vụ mặt đất Sài Gòn


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn thông báo về kết quả đấu giá CP lần đầu của Công ty TNHH MTV Phục vụ mặt đất Sài Gòn như sau:

  1.     Tên công ty có cổ phần đấu giá Công ty TNHH MTV Phục vụ mặt đất Sài Gòn

  2.     Vốn điều lệ: 140.508.000.000 đồng

  3.     Số lượng CP đấu giá: 2.706.092 Cổ phần (19,26% Vốn điều lệ)

  4.     Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phần

  5.     Giá khởi điểm: 12.371 đồng/Cổ phần

  6.     Tổng số nhà đầu tư tham gia: 254 NĐT

  -       Cá nhân: 239 NĐT

  -       Tổ chức: 15 NĐT

  7.     Tổng Khối lượng CP đăng ký: 40.125.768 Cổ phần

  8.     Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 251

  9.     Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 39.315.768 Cổ phần

  10.  Khối lượng đặt cao nhất: 2.706.092 Cổ phần

  11.  Khối lượng đặt thấp nhất: 100 Cổ phần

  12.  Giá đặt mua cao nhất: 56.000 đồng/Cổ phần

  13.  Giá đặt mua thấp nhất: 12.371 đồng/Cổ phần

  14.  Giá đấu thành công cao nhất: 56.000 đồng/Cổ phần

  15.  Giá đấu thành công thấp nhất: 44.500 đồng/Cổ phần

  16.  Giá đấu thành công bình quân: 44.693 đồng/Cổ phần

  17.  Tổng số NĐT trúng giá: 7 NĐT

  -       Cá nhân: 06 NĐT

  -       Tổ chức: 01 NĐT

  18.  Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.706.092 Cổ phần

  -       Trong đó, số lượng Cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 Cổ phần

  19.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 120.943.594.000 đồng

  20.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 09/12/2014 đến 16h00 ngày 18/12/2014

  21.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 09/12/2014 đến ngày 15/12/2014

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471